Поведінка релігійна

усвідомлена реалізація віруючими, їх спільнотами реліг. приписів, норм, правил у процесі їхньої життєдіяльності. П.р. є системою умотивованих реліг. установками вчинків, дій віруючих. П.р. – важливий критерій релігійності особистості. В релігієзнавстві виділяють два типи П.р. – культову і позакультову. Культова П.р. пов’язана з участю віруючих в богослужінні, здійснені обрядових, ритуальних дій; її формами є також молитва, […]

Повне євангеліє

вчення пієтичних груп святості в США, з яких наприкінці 19 ст. виникло п”ятидесятництво. Прагнули наслідувати у своєму житті приклад Ісуса Христа, який є “Спаситель, Очиститель, Зцілитель і Майбутній Цар”. Наполягали на необхідності нового тлумачення спасіння, доповнивши протестантську сотеріологію догматом про духовну освяченість або народження горнє від Святого Духа як гарантії моральної досконалості і навіть святості. […]

Поділ церков

роз’єднання христ. церкви на західну (римську) і східну (візантійську) і зумовлене ним офіційне оформлення католицизму і православ’я. Хоча історичною датою П.ц. є 1054, коли папа Лев ІХ і патріарх Кируларій через глибокі взаємні незгоди піддали один одного анафемі, початок церковному розмежуванню було покладено ще при розпаді Римської імперії в кінці 4 ст. на західну та […]

Подвір`я

1) представництво окремої церкви на канонічній території іншої церкви (напр., подвір`я Єрусалимської, Болгарської, Антіохійської церкви в Москві; П. РПЦ в Бєлграді, Софії, Дамаску); 2) представництво монастиря, його службові приміщення поза його територією. Інколи розглядаються як окрема обитель (напр. Іновський монастир як подвір`я Києво-Печерської Лаври). Докаш Віталій

Подобосутність

термін догматично незрілого періоду (3-4 ст.н.е.) в історії християнської Церкви. Означає подібність (схожість) сутностей трьох Божественних Осіб Трійці, на відміну від розуміння їх як тотожності, вираженої терміном “єдиносутність”. Христокін Геннадій

Позакультова релігійна діяльність

один з проявів активності окремих віруючих, їх груп, рел. інститутів і організацій, що визначається рел. переконаннями і почуттями, приписами Св. Письма, конфес. обов’язком, конкретними завданнями, які постають перед тією чи іншою рел. організацією. Здійснюється П.р.д. в духовній і практичній сферах. До духов. П.р.д. відноситься продукування рел. ідей, систематизація й інтерпретація рел. положень, підготовка проповідей, написання […]

Покликання релігійне

специфічна форма усвідомлення релігійних цінностей, яка визначає сенс і мету життя віруючого, його ставлення до релігійної і світської діяльності. П.р. – внутрішній потяг, здатність віруючого служити Богу. Воно тісно пов’язане з глибоким переконанням віруючого, що його справа є справою Бога, його честь є честю Бога. В епоху Реформації М.Лютер і його послідовники, надавши світській діяльності […]