Протестантизм в Україні

одна з трьох хриситянських конфесій, що зародилася тут у др. пол. 16 ст. внаслідок розвитку ренесансно-реформаційних процесів. В своїй еволюції відбув кілька етапів. Передреформаційний – період впливу на духовне життя України раціоналістично-єретичних рухів західно-(вальденси, катари, альбігойці, бичувальники тощо) та східноєвропейського (богоміли, нестяжателі, стригольники, “жидовілі”) походження, а також ранньохристиянських учень Дж.Вікліфа та Я.Гуса. Реформаційний – період […]

Протестантська філософія

неформальна система світоглядних уявлень, що грунтується на августиніансько-пауліністичній концепції благодаті, вирішується в контексті протест. теології. Рання П.ф. (ортодоксія) започаткована М.Лютером, У.Цвінглі, систематизована Ф.Меланхтоном, Ж.Кальвіном. 17-18 ст. позначені, з одного боку, містичною (В.Вейгель, Я.Бьоме, І.Арндт) і пієтичною (Я.Шпенер, А.Франке) опозицією формалізованому канону, посиленням емоційності віри і культу, з другого – подальшою раціоналізацією (вихід у деїзм) віровчення, […]

Протоієрей

(від грецьк. protos – перший, hieros – священний) – старший священик у православ’ї, настоятель храму, належить до білого (нечернечого) духовенства. Інша назва – протопресвітер (від грецьк. presbiteres – старійший), протопіп. Філоненко Микола

Протопіп

колишня назва протоієрея, який виконував обов’язки настоятеля. П. користувалися особливою довірою єпархіального керівництва і займали посади благочинних. З ужитку назва П. вийшла на поч. 19 ст. Бучма Олег.

Профспілки християнські

один з видів реліг. організацій, об’єднання віруючих за професійною ознакою. Перші П.х. зародились в 70-80 рр. 19 ст. в країнах Західної Європи під егідою католицької церкви. В основу діяльності П.х., а пізніше національних і міжнародних профцентрів, які створювались на їх базі (Міжнародна конференція християнських профспілок 1920), було покладено основні концепти соц. вчення католицької церкви. Сьогодні […]