Релігійна духовність українця

це сукупність загальних рис вияву його релігійності. Вона не ідентифікується з якоюсь конфесійною належністю і вираженістю. Ця релігійність насамперед виявляється в якійсь підсвідомій впевненості в існуванні чогось надприродного, абсолютного, в Божій всеприсутності. Вона є кордоцентричною, оскільки пов’язана перш за все з емоційно-чуттєвим сприйняттям світу, виступає як форма емоційного ставлення людини до дійсності і божества. Як […]

Релігійна карта України

кількісні показники реліг. мережі в Україні. Офіційно зареєстровані 70 конфесій на поч. 1996 мали 17635 своїх громад. З них більше половини (9090) припадає на західні області. Найбільша реліг. мережа на Львівщині: тут конфесії мають 2446 громад. Із 216 монастирів і 72 навчальних духовних закладів більше половини функціонує також на Зах. Україні. З 4597 недільних шкіл […]

Релігійна картина світу

сукупність найзагальніших поглядів на світ у світлі його реліг. світосприймання, його будову, походження, розвиток і місце людини в ньому. Р.к.с. – важливий елемент реліг. світогляду. Хоч вона й притаманна всім релігяім, проте в деталях Р.к.с. розроблена в таких розвинутих реліг. системах, як іуд., христ., ісл. Але кожна релігія пропонує свою К.с.р., своє бачення світу. Є […]

Релігійна освіта

навчальний процес, зорієнтований на передачу особі певного обсягу релігійної інформації з метою підвищення рівня її реліг. освіченості, усвідомленого сприйняття змісту певного реліг. віровчення. Р.о. не є позаконфесійною, оскільки для її проведення залучаються послідовники певних конфесій і вона проводиться, як правило, в їх освітянських установах. Р.о. буває загальнопросвітницькою і професійно-зорієнтованою. Загальноосвітній характер має навчання релігії в […]

Релігійна психологія

комплекс психологічних явищ, станів і процесів, схоплених як на рівні індивіда так і на рівні певної групи, пов”язаних з релігією. Йдеться про реліг. почуття, переживання, реліг. досвід, афекти, звички, потреби, екстаз, навернення тощо. Всі ці психологічні явища й акти слугують предметами вивчення психології релігії. Див. також Психологія віруючих. Сарапін Олександр.

Релігійна свідомість

спосіб відношення віруючого до світу через систему поглядів і почуттіів, симсл і значення яких становить віра в надприродне. Будучи суб”єктивними образами невільних станів людського буття, релігійні погляди і почуття водночас є виповненням цих станів у його сакральному вимірі. Відображальне, виповнювальне і вірувальне релігійні відношення – головні риси Р.с.; останнє з них відіграє інтегративну роль в […]

Релігійна філософія

філос. творчість, орієнтована на проблеми, пов”язані з реліг. тематикою. В основі Р.ф. лежить духовний досвід і віра пізнаючого суб”єкта. Звідси й характерна особливість Р.ф. Йдеться про джерело останньої, за яке слугує інтуїтив віри, що, в свою чергу, сприймається за аксіоматичну істину. На відміну від богослов”я, Р.ф. не апелює безпосередньо до авторитету. Поряд з інтуїтивним спогляданням […]

Релігійне виховання

форма виховного впливу на особистість, покликанням якої є формування поглядів на релігію як найвищу духовну цінність, що є єдиним визначальним фактором не лише суспільного і культурного процесу, а й життєдіяльності особи. Р.в. завжди характеризує певна конфесійна зорієнтованість, світоглядна упередженість щодо арелігійних форм свідомості, вплив переважно на емоційну сферу духовності людини, догматичність. Р.в. займаються як окремі […]

Релігійне мистецтво

це така духовно-культурна цілісність, в якій здійснюється органічне поєднання мистецтва і релігії. В процесі історичного розвитку духовної культури формувалося різне взаємовідношення між мистецтвом і релігією. Р.м. відіграє своєрідну роль в процесі функціонування кожної з конфесій. У вузькому розумінні Р.м. є культовим мистецтвом, підпорядкованим церковним канонам і меті. В широкому розумінні релігійним є мистецтво, яке виражає […]

Релігійний досвід

особливий містичний акт, який, на відміну від будь-якого досвідного пізнання є очевидним сам собою і з позиції суб’єкта, який переживає цей акт, не потребує ніякого обгрунтування. В світлі християн. світоспоглядання Р.д. часто трактується як безпосереднє переживання людиною Бога і як засіб удостовірення його буття. Є дві точки зору на витоки, основу Р.д. Згідно з першою, […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757