Релігійний простір

спосіб об’явлення священного, місце єднання з потойбічним світом, яке стає сакральним у зв’язку з появою тут духів чи богів. Сюди ж відносяться місця природнього чи соціального значення для суспільства: джерела, дерева, скелі, гори. В релігійній уяві гори посідали особливе значення, оскільки розглядались як шлях до небесного царства. В деяких релігіях Р.п. сприймається як місце регулярного […]

Релігійний рік

замкнутий проміжок часу з поділом на періоди (місяці, тижні, дні), визначені, згідно релігійних приписів, святами, обрядами, постами, днями вшанування святих з внутрішнім духовним центром (напр., свято Пасхи); сформувався на основі релігійного досвіду, звичаїв, норм суспільного життя певного народу. Р.р. характеризується ритмічністю, послідовністю в чергуванні свят і буднів, праці й відпочинку, періоду постів і утримань з […]

Релігійний час

час відправлення релігійного культу. Виявляє себе через коло сакрального року та його головні пункти. (На відміну від “профанного”, мирського – час сакральних дій, за посередництвом яких відбувається спілкування з іншим, потойбічним світом). Важливе місце також посідає релігійний календар, оскільки з ним пов’язані критичні моменти в житті суспільства. В давніх релігіях особливого значення набули мисливські та […]

Релігійно-національне відродження

взаємопов’язаний і взаємозумовлений процес відновлення релігійного і національного життя у різних його проявах і формах. Зв’язок конфесійних і етнічних елементів властивий багатьом народам, у т. ч. й українському. Роль релігії, церкви у розвитку етнонаціональних процесів в Україні у різні історичні періоди була неоднаковою: національно орієнтовані релігійні організації, духовенство, віруючі сприяли становленню, розвитку та збереженню українського […]

Релігія

духовний феномен, який виражає не лише віру людини в існування надприродного Начала, що є джерелом буття всього існуючого, а й виступає для неї засобом спілкування з ним, входження в його світ. Витоки релігії знаходять відмінне витлумачення в дослідників різних світоглядних орієнтацій. Для матеріалістів вона є продуктом фантазії, що виник із прагнення людини з”ясувати ті зовнішні […]

Релігія громадянська

особливе надцерковне ідеологічне утворення, покликанням якого є вираження в знятій і загальній формі багатоманіття конфесійної релігійності народів тієї чи іншої країни, релігійності як невід”ємного устою їх життя. В США Г.р. називають ще публічною релігією нації, “національною релігією” Республіки, “спільною вірою” всіх американців тому, що вони є “нацією з церквою в душі”. Г.р. не відміняє і […]

Релігія сарматів

система релігійно-міфологічних уявлень, вірувань і культів іраномовних племен (аорси, сіраки, язичи, роксолани, алани), які у 2 ст. до н.е. підкорили скіфів і багато в чому успадкували їхні релігійні традиції. Тому Р.с. мало чим відрізнялася від скіфської. Панівними у сарматів були культи Сонця, Вогню, Великої Богині – Матері Астарти – покровительки коней та бога війни, уособленням […]

Релігія скіфів

система релігійно-міфологічних уявлень, вірувань і культів племен північноіранської мовної групи, що в 7-2 ст. до н.е. населяли територію Північного Причорномор’я. Поєднувала в собі елементи звіриного стилю з антроморфною міфологемою, вірування трипільців, елементи тотемів скотарської культури з впливом грецької міфології. Претендувала на роль національно-державної релігії з загальнодержавним пантеоном вищих богів, очолюваним скіфською трійцею – Табіті, Папай […]

Реліквії

(від лат. religuiae – рештки) – 1) вшанування предметів, пов’язаних із життям Христа, Будди, Мухаммеда, святих. Розвинутий у католицизмі, буддизмі. Храми і монастирі, що мають Р., перетворюються на місця паломництва віруючих. 2) Р. – предмети, які дорогі людям як згадка про минуле. Бувають Р. історичні, сімейні, особисті. Терещенко Юрій


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757