Релігієзнавча освіта

система освітянської роботи, метою якої є озброєння особи всією сумою знань, яку має релігієзнавство про природу, сутність, функціональність, історію та географію релігії. На відміну від релігійної освіти релігієзнавча є світоглядно плюральною, оскільки знайомить своїх реципієнтів з різними поглядами на релігію, конфесійно незаангажованою, оскільки без будь-яких симпатій чи антипатій розкриває сутність віровчення, особливості культу, характер історії […]

Релігієзнавче виховання

організований процес виховного впливу, зорієнтований на виховання в реципієнта науково обгрунтованих поглядів на природу і сутність релігії, її історію, конфесійну диференційованість. Р.в. покликане також формувати світоглядну і конфесійну толерантність, дати знання принципів свободи сумління, виробити установку на пізнання дійсної суті релігійного феномену, його функціональності, свідоме,а не упереджено зорієнтоване користання своїми світоглядними переконаннями у своїх стосунках […]

Релігійність

одне з важливих понять соціології релігії, що характеризує якісну і кількісну визначеність (ступінь, рівень, характер) суб’єктивного засвоєння реліг. ідей, цінностей, норм та їхній вплив на поведінку, життєдіяльність віруючих, реліг. спільноти. Р. можна розглядати як ціннісно-життєву орієнтацію, суб’єктивну якість свідомсті індивіда, його внутрішню здатність до реалізації реліг. установок. Р. – це операційно інтерпретоване поняття, його сутність […]

Релігійність в Україні

кількісна та якісна характеристика рел.-церк. життя в Україні, що визначається наявністю багатьох конфесій, належністю до них значної частини населення, складними процесами в рел. середовищі. Понад три чверті рел. громад в Україні – це парафії двох основних дух.-рел. традицій в христ-ві – східної (православ’я) та західної (греко-католицизм). Найвпливовішою складовою рел. життя є укр. православ’я. Динамічно розвиваються […]

Релігійна група

один з видів реліг. організацій (див. Релігійних організацій типи). Цим терміном позначається різноманіття реліг. спільнот (як правило, малочисельних). Р.г. може бути об’єднанням віруючих для здійснення культових дій, спільного задоволення релігійних потреб; сукупністю віруючих у середині реліг. спільноти (громади, секти), об’єднаних певним релігійним інтересом (проведення місіонерської, доброчиннї діяльності, виховання і релігійна освіта дітей, молодіжні, жіночі групи), […]

Релігійна духовність українця

це сукупність загальних рис вияву його релігійності. Вона не ідентифікується з якоюсь конфесійною належністю і вираженістю. Ця релігійність насамперед виявляється в якійсь підсвідомій впевненості в існуванні чогось надприродного, абсолютного, в Божій всеприсутності. Вона є кордоцентричною, оскільки пов’язана перш за все з емоційно-чуттєвим сприйняттям світу, виступає як форма емоційного ставлення людини до дійсності і божества. Як […]

Релігійна карта України

кількісні показники реліг. мережі в Україні. Офіційно зареєстровані 70 конфесій на поч. 1996 мали 17635 своїх громад. З них більше половини (9090) припадає на західні області. Найбільша реліг. мережа на Львівщині: тут конфесії мають 2446 громад. Із 216 монастирів і 72 навчальних духовних закладів більше половини функціонує також на Зах. Україні. З 4597 недільних шкіл […]

Релігійна картина світу

сукупність найзагальніших поглядів на світ у світлі його реліг. світосприймання, його будову, походження, розвиток і місце людини в ньому. Р.к.с. – важливий елемент реліг. світогляду. Хоч вона й притаманна всім релігяім, проте в деталях Р.к.с. розроблена в таких розвинутих реліг. системах, як іуд., христ., ісл. Але кожна релігія пропонує свою К.с.р., своє бачення світу. Є […]

Релігійна освіта

навчальний процес, зорієнтований на передачу особі певного обсягу релігійної інформації з метою підвищення рівня її реліг. освіченості, усвідомленого сприйняття змісту певного реліг. віровчення. Р.о. не є позаконфесійною, оскільки для її проведення залучаються послідовники певних конфесій і вона проводиться, як правило, в їх освітянських установах. Р.о. буває загальнопросвітницькою і професійно-зорієнтованою. Загальноосвітній характер має навчання релігії в […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757