Релігійна психологія

комплекс психологічних явищ, станів і процесів, схоплених як на рівні індивіда так і на рівні певної групи, пов”язаних з релігією. Йдеться про реліг. почуття, переживання, реліг. досвід, афекти, звички, потреби, екстаз, навернення тощо. Всі ці психологічні явища й акти слугують предметами вивчення психології релігії. Див. також Психологія віруючих. Сарапін Олександр.

Релігійна свідомість

спосіб відношення віруючого до світу через систему поглядів і почуттіів, симсл і значення яких становить віра в надприродне. Будучи суб”єктивними образами невільних станів людського буття, релігійні погляди і почуття водночас є виповненням цих станів у його сакральному вимірі. Відображальне, виповнювальне і вірувальне релігійні відношення – головні риси Р.с.; останнє з них відіграє інтегративну роль в […]

Релігійна філософія

філос. творчість, орієнтована на проблеми, пов”язані з реліг. тематикою. В основі Р.ф. лежить духовний досвід і віра пізнаючого суб”єкта. Звідси й характерна особливість Р.ф. Йдеться про джерело останньої, за яке слугує інтуїтив віри, що, в свою чергу, сприймається за аксіоматичну істину. На відміну від богослов”я, Р.ф. не апелює безпосередньо до авторитету. Поряд з інтуїтивним спогляданням […]

Релігійне виховання

форма виховного впливу на особистість, покликанням якої є формування поглядів на релігію як найвищу духовну цінність, що є єдиним визначальним фактором не лише суспільного і культурного процесу, а й життєдіяльності особи. Р.в. завжди характеризує певна конфесійна зорієнтованість, світоглядна упередженість щодо арелігійних форм свідомості, вплив переважно на емоційну сферу духовності людини, догматичність. Р.в. займаються як окремі […]

Релігійне мистецтво

це така духовно-культурна цілісність, в якій здійснюється органічне поєднання мистецтва і релігії. В процесі історичного розвитку духовної культури формувалося різне взаємовідношення між мистецтвом і релігією. Р.м. відіграє своєрідну роль в процесі функціонування кожної з конфесій. У вузькому розумінні Р.м. є культовим мистецтвом, підпорядкованим церковним канонам і меті. В широкому розумінні релігійним є мистецтво, яке виражає […]

Релігійний досвід

особливий містичний акт, який, на відміну від будь-якого досвідного пізнання є очевидним сам собою і з позиції суб’єкта, який переживає цей акт, не потребує ніякого обгрунтування. В світлі християн. світоспоглядання Р.д. часто трактується як безпосереднє переживання людиною Бога і як засіб удостовірення його буття. Є дві точки зору на витоки, основу Р.д. Згідно з першою, […]

Релігійний простір

спосіб об’явлення священного, місце єднання з потойбічним світом, яке стає сакральним у зв’язку з появою тут духів чи богів. Сюди ж відносяться місця природнього чи соціального значення для суспільства: джерела, дерева, скелі, гори. В релігійній уяві гори посідали особливе значення, оскільки розглядались як шлях до небесного царства. В деяких релігіях Р.п. сприймається як місце регулярного […]

Релігійний рік

замкнутий проміжок часу з поділом на періоди (місяці, тижні, дні), визначені, згідно релігійних приписів, святами, обрядами, постами, днями вшанування святих з внутрішнім духовним центром (напр., свято Пасхи); сформувався на основі релігійного досвіду, звичаїв, норм суспільного життя певного народу. Р.р. характеризується ритмічністю, послідовністю в чергуванні свят і буднів, праці й відпочинку, періоду постів і утримань з […]

Релігійний час

час відправлення релігійного культу. Виявляє себе через коло сакрального року та його головні пункти. (На відміну від “профанного”, мирського – час сакральних дій, за посередництвом яких відбувається спілкування з іншим, потойбічним світом). Важливе місце також посідає релігійний календар, оскільки з ним пов’язані критичні моменти в житті суспільства. В давніх релігіях особливого значення набули мисливські та […]

Релігійно-національне відродження

взаємопов’язаний і взаємозумовлений процес відновлення релігійного і національного життя у різних його проявах і формах. Зв’язок конфесійних і етнічних елементів властивий багатьом народам, у т. ч. й українському. Роль релігії, церкви у розвитку етнонаціональних процесів в Україні у різні історичні періоди була неоднаковою: національно орієнтовані релігійні організації, духовенство, віруючі сприяли становленню, розвитку та збереженню українського […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757