Релігія

духовний феномен, який виражає не лише віру людини в існування надприродного Начала, що є джерелом буття всього існуючого, а й виступає для неї засобом спілкування з ним, входження в його світ. Витоки релігії знаходять відмінне витлумачення в дослідників різних світоглядних орієнтацій. Для матеріалістів вона є продуктом фантазії, що виник із прагнення людини з”ясувати ті зовнішні […]

Релігія громадянська

особливе надцерковне ідеологічне утворення, покликанням якого є вираження в знятій і загальній формі багатоманіття конфесійної релігійності народів тієї чи іншої країни, релігійності як невід”ємного устою їх життя. В США Г.р. називають ще публічною релігією нації, “національною релігією” Республіки, “спільною вірою” всіх американців тому, що вони є “нацією з церквою в душі”. Г.р. не відміняє і […]

Релігія сарматів

система релігійно-міфологічних уявлень, вірувань і культів іраномовних племен (аорси, сіраки, язичи, роксолани, алани), які у 2 ст. до н.е. підкорили скіфів і багато в чому успадкували їхні релігійні традиції. Тому Р.с. мало чим відрізнялася від скіфської. Панівними у сарматів були культи Сонця, Вогню, Великої Богині – Матері Астарти – покровительки коней та бога війни, уособленням […]

Релігія скіфів

система релігійно-міфологічних уявлень, вірувань і культів племен північноіранської мовної групи, що в 7-2 ст. до н.е. населяли територію Північного Причорномор’я. Поєднувала в собі елементи звіриного стилю з антроморфною міфологемою, вірування трипільців, елементи тотемів скотарської культури з впливом грецької міфології. Претендувала на роль національно-державної релігії з загальнодержавним пантеоном вищих богів, очолюваним скіфською трійцею – Табіті, Папай […]

Реліквії

(від лат. religuiae – рештки) – 1) вшанування предметів, пов’язаних із життям Христа, Будди, Мухаммеда, святих. Розвинутий у католицизмі, буддизмі. Храми і монастирі, що мають Р., перетворюються на місця паломництва віруючих. 2) Р. – предмети, які дорогі людям як згадка про минуле. Бувають Р. історичні, сімейні, особисті. Терещенко Юрій

Реформатські церкви

відгалуження кальвінізму континентально-європейського походження, виникли в Швейцарії в період Реформації. Перший символ віри викладено в “Міркуваннях про істинну і неістинну віру” У.Цвінглі (1525), теологія і принципи церковн. устрою розроблені Ж.Кальвіном (“Настанова в християнській вірі”, 1536; “Церковні постанови”, 1541). Дотримуються загальпротестант. вчення; догмат про абсол. передвизначення поділяє частина церков. Будова пресвітеріанська: приходи району становлять пресвітерії, які […]

Реформація

(від лат. reformatio – перетворення, виправлення) – націон.-визвольн. та сусп.-політ. рух у Європі 16-17 ст., який знаменував перехід від Середньовіччя у Новий час, від феод. до бурж. ладу. Відбувався під реліг. гаслами, був спрямований проти катол. і правосл. (в східно-слов’ян. землях) церков. Завдяки Р. утворюються націон. церкви, виникає протестантизм. Підготовлена єресями 12-14 ст., ідеями Дж.Вікліфа, […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757