Священник

у православ’ї сан служителя культу, якому надано право самостійно здійснювати богослужіння і таїнства (крім священства). Офіц. церковна назва С. – ієрей, пресвітер. Філоненко Микола

Священнослужителі

служителі релігійного культу в правосл. і катол. церквах, зведені в духовний сан єпископа, священика і диякона. С. (крім диякона) наділені правом самостійно відправляти богослужіння, обряди, таїнства. У правосл. таїнство священства може здійснюватися лише С. єпископського рангу. Філоненко Микола

Священство

згідно християнського вчення це є те повноваження і сила, які Бог надає чоловікам і які необхідні для виконання спасительних обрядів Євангелії. Обряди, що виконуються людьми, які не мають С., не визнаються Господом як законні. С. не можна набути самому. Його не дає ні богословська освіта, ні праведне життя самі по собі. Цей священний привілей передається […]