Світогляд релігійний

система поглядів і уявлень, що виражають ставлення віруючої людини до різних явищ дійсності, її життєву позицію і ціннісні орієнтації. Поряд з науковим С.р. є одним з найважливіших типів світогляду, до новітнього часу був пануючим. Базується на рел. догмах, викладених в св. книгах, переказах, постановах церковних соборів тощо, формується під впливом рел. ідей і уявлень, на […]

Світські релігії

наділення надприродними властивостями особу, націю, певну соціальну інституцію тощо. За характером С.р. соціоцентричні (зосереджені на сакралізації об’єктів земного походження). Вшанування небесних Богів С.р. підмінюють поклонінням богам земним. С.р. мають ознаки релігії: віра в надприродні властивості предмета відповідного культу, міфологему, символіку, атрибутику, культову практику і т.ін. Наприклад, у марксизмі-ленінізмі (багато хто з дослідників відносить його до […]

Світський Апостолат

одна з головних концепцій катол. віровчення, згідно з якою не лише духовенство, але й католики-миряни покликані активно здійснювати місію захисту поширення ідей і принципів христ-ва у всіх сферах життя суспільства. Для реалізації цієї концепції створена система світського апостолату. Кожний віруючий католик вважається членом церкви, а отже стає причетним до церковної місії христ. спасіння і перетворення […]

Свічки церковні

засоби культу в різних релігіях. Використовуються під час богослужіння в храмах. С.ц. є відгомоном давніх язич. вірувань (вогнепоклоніння), коли вогневі надавали безпосередньо магічного значення. Сапіга Василь

Сварог

(ймовірно від санскр. svar, svarga – небо, сонце, сонячне світло) – бог небесного вогню у стародавн. слов’ян початку залізнго віку (1 тис. до н.е.). У давньоукр. міфології в його образі присутні і риси “культурних героїв”: він видавався винахідником плуга й жорен, навчителем людей молоти зерно й пекти хліб, був покровителем ковальської справи і ковалів. В […]

Сведенборг Емануель

(1688-1772) – відомий політик, шведський теософ-містик, вчений широкого профілю. С.Е. дав шведському парламенту конкретні пропозиції щодо виходу країни з економічної кризи, розробив схему аероплану, підводного човна, досліджував головний мозок людини. Свій духовний досвід С. описав у книзі “Щоденник видінь”. Основні богословські ідеї подаються С. у праці “Небесні таємниці”. Повне зібрання теологічних творів вченого становить 33 […]

Свобода в релігії

поняття, що відображає межі (міру) свободу, яку допускає будь-яке віросповідання, церква, реліг. громада для своїх адептів у справі тлумачення основних положень реліг. вчення. С. в р. постає як свобода думки віруючих щодо змісту реліг. догм, реліг. ціностей, норм, установок. С. в р. – це один з аспектів свободи совісті. Реалізація принципу С. в р. на […]

Свобода вибору

та здатність і привілеї, які Бог надав людям, щоб вони мали можливість вільного вибору між добром і злом. С.в. не є абсолютною і анархічною. Її обсяг зумовлений тим, як ми користуємося нею. Людина може невимушено вирішувати те, який саме вибір зробити, але вона не має свободи у виборі наслідків. Будь-який гріх – чи то в […]

Свобода волі

один з видів свободи взагалі; постає як внутрішня здатність особистості до вільного, усвідомленого вибору, самовизначення в духовній сфері свого буття і відповідальної самореалізації. Саме в площині вибору духовних орієнтирів життєдіяльності людини С.в. є важливим і необхідним фактором розв’язання визначаючої суперечності (вибір між двома чи більше альтернативами) в процесі самовизнання, самореалізації, є їх спонукальним моментом, усуненням […]


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757