Скептицизм антирелігійний

форма ставлення людини до релігії, яка виражається в сумнівах в істинності окремих положень або ж її в цілому. С.а. існував на протязі всього часу культурного розвитку суспільства. С.а. не дає якогось цілісного аналізу релігії чи окремих її догматів, оскільки характеризується фрагментарністю знань про неї. Ознаками С.а. є антиавторитаризм і антидогматизм. С.а. може бути притаманним не […]