Скарга Петро

(1535-1612) – катол. богослов, проповідник, агіограф, член ордену єзуїтів. Закінчив Краківську академію. Викладав у ряді єзуїтських колегій, ректор (з 1579) Віленської академії. З 1563 до 1568 перебував в Україні. У своїй письменницькій та проповідницькій діяльності доводив перевагу катол. над правосл., необхідність унії з Апостольською столицею. Як агіограф і проповідник С.П. користувався популярністю в Україні. Його […]

Скептицизм антирелігійний

форма ставлення людини до релігії, яка виражається в сумнівах в істинності окремих положень або ж її в цілому. С.а. існував на протязі всього часу культурного розвитку суспільства. С.а. не дає якогось цілісного аналізу релігії чи окремих її догматів, оскільки характеризується фрагментарністю знань про неї. Ознаками С.а. є антиавторитаризм і антидогматизм. С.а. може бути притаманним не […]

Скинія

(від грецьк. skene – курінь, намет) – у старод. євреїв пересувний храм для богослужіння під час мандрів пустелею, збудований згідно Божого наказу, переданого через Мойсея на горі Синай. Для служіння при С. Мойсеєм були визначені первосвященик, священики і левіти (прислужники). С. мала три відділення: подвір`я (використовувалось простолюдом як храм під час богослужіння), святилище (мали доступ […]

Скит

(від грецьк. asketos – подвижник) – тип монастиря, розташованого у віддаленому, пустельному місці. Статут С. відзначається більшою суворістю, вимогливістю щодо чернечої життєорганізації. Тут більш послідовно проводиться принцип відречення від миру. Нині в Україні діє біля 10 С. Климов Валерій

Скит Манявський

монастир поблизу с.Маняви на Івано-Франківщині. Заснований І.Княгиницьким в 1611. Відомий організацією чернечого життя за зразками монастирських аскетичних статутів Афона. Ставропігія константинопольського патріарха (з 1620). Тісні стосунки з С.М. підтримував І.Вишенський. С.М. залишився вірним православ’ю навіть тоді, коли більшість монастирів Правобережжя перейшла на унію. Закритий австрійськими властями (1785). Нині комплекс С.М. – музей. В соціалістичні роки […]

Сковорода Григорій Савич

(1722-1794) – видатний україн. філософ-просвітитель, життєвий шлях якого постає як шукання Бога. В розумінні Бога С. відступив від ортодоксії. Світ, природа для нього існують завдяки Богові, який виявляє себе в них у ролі закону. Ісус Христос є вилитою Богом “найвищою премудрістю”, а не однією з іпостасей Його Сутності. Істинна людина і Христос – все те […]

Скопці

реліг. секта, що виділялася із секти христовірів у 18 ст. Назва за сектою утвердилась внаслідок бузувірської ритуальної операції оскоплення – кастрації. Перші громади (“кораблі”) С. організував К.Селіванов, який вважався віруючими самим Христом, що прийшов у цей світ вдруге. Секта пропагувала крайній аскетизм, який був своєрідним трактуванням християнського вчення про те, що всі гріхи йдуть від […]