Сліпий Йосиф

(Коберницький-Дичковський, 1892-1984) – предстоятель Української греко-католицької церкви, патріарх і кардинал, визначний український рел., наук. і політ. діяч, сподвижник і наслідник митрополита А.Шептицького. Богословську і філософську освіту отримав у Львові, Інсбруку, Римі. В 1917 рукоположений на священика митр. А.Шептицьким. З 1922 професор догматики Львівської духовної семінарії, в 1926-1929 ректор семінарії, 1929-1939 ректор Львівської богословської академії. Організатор […]

Славословлення

форма виразу богошанування в християнстві. Присвячується св.Трійці у цілому та кожній з іпостасей особисто, Богородиці, а також канонізованим святим. Використовується під час богослужіннь. С. є важливим моментом в особистісній молитві віруючого. Найбільш поширені С.-ні молитви Іоана Златоустого, Іоана Дамаскіна та Макарія Великого. Псалми є також формою С. Риженко Світлана

Слово Боже

у християнстві найважливіший чинник віросповідання. Постає у двох різновидах: писаному й усному. С.Б. – це передусім Святе Письмо – книги Старого і Нового Завітів, складені, за христ. віровч., за особистим навіянням Бога. Його своєрідно доповнює Святий Переказ – настанови, одержані церквою від Бога не в письмовому вигляді, а в усній формі через апостолів (постанови Вселенських […]

Служба Божа

важливий елемент будь-якого реліг. культу, що виражається сукупністю специфічних культових дій (молитви, співи, поклони, цілування св. реліквій, спалення свічок, читання св. текстів тощо), обрядів, церемоній, які безпосередньо пов’язані з системою реліг. уявлень і за допомогою яких в емоц.-образній формі суб’єкт віри намагається вступити у зв’язок з богом. Як складовий елемент реліг. культу С.Б. строго регламентована […]

Служебник

(грецьк. “літургіарі”) – основна богослужбова книга для священнслужителів правосл. церкви, в якій вміщені тексти реліг. відправ на кожен день, порядок їх проведення, церк. календар (місяцеслов). Сапіга Василь

Служебниць непорочної Діви Марії

жіноче монаше згромадження Української греко-катол. церкви, одне з перших, які почали засновуватися у Східних католицьких церквах. Виникло в Галичині за ініціативи чоловічого монашого Чину василіан (зреформованих) у 1892. Засновниця – Й.Гордашевська. Перша громада створена у с.Жужелі Сокальського повіту на Львівщині. Перед початком другої світової війни сестри СНДМ утримивали ряд сирітських домів, навчали в освітніх закладах. […]