Телеологія

(від грецьк. telos – ціль, результат, logos – вчення) – концепція, згідно з якою в світі одвічно існують наперед встановлені цілі і доцільності, заради здійснення яких і відбуваються в ньому всі процеси. Як спроба пояснити загальний зв’язок і закономірність природних явищ, телеологічні уявлення фігурували вже у старод. мислителів – Сократа, Платона, стоїків та ін. Їх […]

Телепатія

термін, який застосовується у парапсихології для визначення одного з різновидів псі-явищ. Т. – феномен передачі інформації (думок, уявлень, почуттів) на відстань від однієї людини (індуктора) до іншої (перцепієнта). При цьому як індуктор, так і перцепієнт повинні мати екстрасенсорні здібності. Згідно поглядів деяких парапсихологів, Т. може бути розглянута як окремий випадок яснобачення. Полтавець Володимир, Карагодіна Олена.

Телогія політики

напрям у католицизмі (Й.Метц) і протестантизмі (Є.Зелле), що виник у 40-х – 70-х рр. 20ст. й інтерпретує політику через її суто критичний зміст. Т.п. по-своєму, через призму християнського гуманізму аналізує політичну діяльність людства, коли релігійні детермінанти істини, любові, добра, гріха і т.п. постають як особливі вимоги перетворення світу. Т.п. є реакцією на секуляризацію політичної сфери […]