Теїзм

(від грецьк. theos – бог) – 1) форма вірувань і культу, пов’язаних з уявленнями про бога – творця і вседержителя. Зароджується завдяки ірраціонально відчуженій діяльності людини, але в умовах відокремлення розумової праці від фізичної і виділяння з первісної общини особистості, яка все більш активно шукає світоглядних і морально-ціннісних орієнтирів для реалізації своєї потреби в самодіяльності. […]

Тевтонський орден

(від старонім. teutones – назва герман. племені) – військово-чернеч. орден, заснований німецькими хрестоносцями в кін. 12 ст. на базі їхнього госпіталю (“дом св.Марії”). Звідси його повна назва – орден дому св. Марії в Єрусалимі. Внаслідок жорстокої боротьби з іншими орденами Т.о. був витіснений з Палестини. Осівши у півн.-сх. Європі, орден здійснював політику насильного окатоличення й […]

Тейярдизм

один з напрямів сучасної філософії, заснований франц. філософом, теологом і палеонтологом П.Тейяром де Шарденом (1881-1955). Концепція Т. проголошує новий світогляд, який, нібито, покликаний врятувати людство від духовної кризи. В ідейному плані це складне поєднання наукових прогнозів, соціального утопізму, абстрактного гуманізму, містицизму й традиційного теїзму. За Т., еволюція Всесвіту є рядом етапів ускладенння єдиної субстанції – […]

Телеологія

(від грецьк. telos – ціль, результат, logos – вчення) – концепція, згідно з якою в світі одвічно існують наперед встановлені цілі і доцільності, заради здійснення яких і відбуваються в ньому всі процеси. Як спроба пояснити загальний зв’язок і закономірність природних явищ, телеологічні уявлення фігурували вже у старод. мислителів – Сократа, Платона, стоїків та ін. Їх […]

Телепатія

термін, який застосовується у парапсихології для визначення одного з різновидів псі-явищ. Т. – феномен передачі інформації (думок, уявлень, почуттів) на відстань від однієї людини (індуктора) до іншої (перцепієнта). При цьому як індуктор, так і перцепієнт повинні мати екстрасенсорні здібності. Згідно поглядів деяких парапсихологів, Т. може бути розглянута як окремий випадок яснобачення. Полтавець Володимир, Карагодіна Олена.

Телогія політики

напрям у католицизмі (Й.Метц) і протестантизмі (Є.Зелле), що виник у 40-х – 70-х рр. 20ст. й інтерпретує політику через її суто критичний зміст. Т.п. по-своєму, через призму християнського гуманізму аналізує політичну діяльність людства, коли релігійні детермінанти істини, любові, добра, гріха і т.п. постають як особливі вимоги перетворення світу. Т.п. є реакцією на секуляризацію політичної сфери […]

Теогонія

(від грецьк. theos – бог. goneia – народження) – сукупність міфів про походження і родовід богів. Термін відносять до міфології старод. греків, де вона одночасно є і космогонією. Першою відомою спробою дати систематизований опис древньогрецьких божеств була епічна поема Гесіода (8-7ст. до н.е.) “Теогонія”, в якій виникнення космосу зображено в наївноуособлювальній формі: спочатку існував тільки […]

Теодіцея

(від грецьк. theos – бог, dike – справедливість, право; букв. боговиправдання) – релігійно-філософське вчення, яке ставить метою довести, що наявність у світі зла не суперечить уявленню про бога як втілення абсолютного добра. Поняття Т. було введене німецьким філософом Лейбніцем у кн. “Теодіцея” (1710). Світ, за Лейбніцем, є “досконале творіння”, бо створений досконалим богом, а зло […]

Теократія

(від грецьк. theos – бог, kratos – влада) – форма правління, за якої вся повнота влади в державі належить главі церкви і духовенству. Т., що, як правило, обгрунтовувалася волею Бога, була характерною для рабовласницького і феодального суспільства. Приклади Т.: жрецька в Іудеї в 5-1ст. до н.е., халіфати Омеядів та Аббасидів, Папська область в Італії. Мікродержавою […]