Типи релігій

категорія академ. релігієзнавства, предметним полем якої є класифікаційні групи релігій, що складаються за певними підставами і мають спільні ознаки. Відомі численні спроби типологізувати релігії. Зокрема, досить поширеними є генеалогічні і морфологічні типізації; у західноєвроп. філософсько-релігієзн. думці типологізаційні схеми релігії розроблені Гегелем (релігія природи, релігія духовної індивідуальності, абсолютна релігія), фон Гартманом ( релігія натуралістична і супернатуралістична, […]

Типи релігійності

поняття, що характеризує спільні (чітко фіксовані суб’єктивні й об’єктивні) показники ступення, характеру релігійності для певної групи віруючих. Т.р. визначаються за результатами соціологічних досліджень і дозволяють виділити певні класифікаційні групи віруючих. В соціології релігії, як основні, виділяють типологічні групи: 1) переконані, активні віруючі, релігійна орієнтація для яких є домінантною в усіх сферах життєдіяльності; 2) переконані віруючі, […]