Типи релігій

категорія академ. релігієзнавства, предметним полем якої є класифікаційні групи релігій, що складаються за певними підставами і мають спільні ознаки. Відомі численні спроби типологізувати релігії. Зокрема, досить поширеними є генеалогічні і морфологічні типізації; у західноєвроп. філософсько-релігієзн. думці типологізаційні схеми релігії розроблені Гегелем (релігія природи, релігія духовної індивідуальності, абсолютна релігія), фон Гартманом ( релігія натуралістична і супернатуралістична, […]

Типи релігійності

поняття, що характеризує спільні (чітко фіксовані суб’єктивні й об’єктивні) показники ступення, характеру релігійності для певної групи віруючих. Т.р. визначаються за результатами соціологічних досліджень і дозволяють виділити певні класифікаційні групи віруючих. В соціології релігії, як основні, виділяють типологічні групи: 1) переконані, активні віруючі, релігійна орієнтація для яких є домінантною в усіх сферах життєдіяльності; 2) переконані віруючі, […]

Тихон

(Бєлавін Василь Іванович, 1865-1925) – Патріарх Російської Православної Церкви, обраний на Московський Престол всеросійським Помісним Собором 1917 опісля більше як 200 – літнього обезглавлення РПЦ монархами Російської імперії. Був в опозиції до комуністично-радянського режиму. 1922 йому інкримінували “антирадянську діяльність”. Звільнення з під арешту ЧК дістав опісля “покаянних” визнань своєї “вини” перед радянською владою. Закликавши ієрархію, […]