Українська євангельсько-реформаційна церква в США

створена на поч. 20 ст. з українців-емігрантів кальвініст. сповідання. Перша громада заснована в 1900 у Пітсбургу Т.Галендою. В 1922 на соборі в Рочестері створено Українське єванг. Об’єднання Північної Америки. Організатори – В.Кузів, П.Крат, Л.Бучак, активні реліг. діячі в Західній Україні в 20-30-х рр. 20 ст. Найбільша протестант. структура в діаспорі. Бере участь в сусп.-культ. житті […]

Українська Автокефальна Правослана Церква

православна церква, яка діє в Україні. Є також у США, Канаді, Австралії та ін. країнах, де проживають вихідці з України. Прихильники ідеї автокефалії православ’я в Україні прагнуть до повної незалежності їх Церкви і насамперед від Московської Патріархії. Відомо декілька спроб відновлення самостійності православ’я в Україні. Одна з них в пожовтневий період. Серія кроків духовенства і […]

Українська асоціація релігієзнавців

(УАР) – позапартійна, світська громадська організація, яка об’єднує вчених-релігієзнавців, богословів, викладачів релігієзнавства навчальних закладів України. Створена в березні 1993. УАР має свої організації в 18 областях України. Сприяє процесам духовного відродження, утвердженню в суспільстві атмосфери толерантності, координує, наукові дослідження актуальних проблем релігієзнавства, об’єднує зусилля в сфері розвитку і вдосконалення релігієзнавчої освіти в Україні, пониження порогу […]

Українська асоціація релігієзнавців (УАР)

позапартійна, світська громадська організація, яка об’єднує вчених-релігієзнавців, богословів, викладачів релігієзнавства навчальних закладів України. Створена в березні 1993. УАР має свої організації в 18 областях України. Сприяє процесам духовного відродження, утвердженню в суспільстві атмосфери толерантності, координує, наукові дослідження актуальних проблем релігієзнавства, об’єднує зусилля в сфері розвитку і вдосконалення релігієзнавчої освіти в Україні, пониження порогу напруженості в […]

Українська греко-католицька церква

українська католицька церква (візантійської обрядової традиції), яка постала внаслідок укладення Берестейської церковної унії (1596) Київської митрополії з Апост. престолом у Римі. Одна з традиційних історичних церков українського народу. Неприйняття Берестейської церковної унії частиною православного населення Київської митрополії привело до поділу української нації за конфесійною ознакою на православних (дезунітів) та католиків (уніатів), що стало однією з […]

Українська духовна республіка

це, як зазначається в першій статті її Конституції, “вільна асоціація-братство українців у всьому світі, що грунтується на духовній консолідації, яка стоїть над політичними, соціальними, ідеологічними та конфесійними відмінностями”. Не заперечуючи значимості матеріальної культури, У.д.р. утверджує примат духовних, культурних, наукових, художніх цінностей цивілізації. Основоположні теоретичні принципи У.д.р. були розроблені українським письменником О.Бердником в його поетично-філософській праці […]

Українська католицька церква

1) східна катол. церква, яка постала на теренах Київ. митрополії внаслідок укладення Берестейської церковної унії 1596 з Апостольським престолом (Див. Українська греко-католицька церква); у сучасному світі ця назва обіймає всю спільноту українців-католиків як в Україні, так і поза її межами; 2) офіційна назва церкви українців-католиків на поселеннях від 1959. Від 1963 до 1984 УКЦ очолював […]

Українська Папська Колегія св. Йосафата в Римі

греко-католицький навчальний заклад, який готує священників. Заснований 1897 окремим актом Папи Лева ХШ після поділу Папської Грецької Колегії св. Анастасія (засн. 1576) на грецьку і русьську (українську). Спершу У.П.К. св. Й. опікувалася єзуїтами (1897-1904), потім – василіанами. Яремчук Володимир

Українська православна церква

православне церковне утворення, яке було узаконене в структурі Російської Православної Церкви її Архієрейським Собором в січні 1990 шляхом надання широкої адміністративної автономії при одночасному збереженні канонічного підпорядкування Московському патріархату існуючому в Україні екзархату. Метою цієї половинчатої акції Російської Церкви була протидія прагненням православ’я України мати свою автокефалію. Це засвідчило те, що у вирішенні проблем церковного […]

Українська Православна Церква в Канаді

незалежна соборно-правна організація українців у Канаді, основана в липні 1918. Найвищим органом Ц. є Собор, а між Соборами діє Консисторія та її Президія. Ця Ц. до 1924 була під омофором Митрополита Германоса, Екзарха Антіох. Патріарха в Півн. Америці. Від 1924 до 1947 нею опікувався Архиєп. Іван Теодорович. 1951 вона проголосила себе Митрополією, яку очолив Митр. […]