Уніати

(від лат. unio – єднання) – прибічники тієї чи іншої східної (православної) церкви, які через укладення унії церковної з Апостольським престолом у Римі визнали ієрархічну першість римських пап і їхню над собою владу, тобто перейшли під юрисдикцію західної, катол. церкви і стали членами однієї зі Східних катол. церков. Кочан Наталія

Уніатство

церковний рух, спрямований на приєднання до катол. церкви через унію однієї із східних, правосл. церков або її частини за умови визнання останніми катол. догматики і збереження притаманних їм традицій, обрядів, елементів церковного устрою. В сучасному світі є 17 східних катол. церков, що постали внаслідок укладення унії з Римом і мають свої відповідники у православ’ї, а […]

Універсальна унія

умовна назва здійснюваних у 1629, 1635-38, 1647-48 спроб до поєднання в межах Київ. митрополії уніатської і правосл. церков. Ініціативи до поєднання йшли з боку українських вищих світських і духовних осіб (уніат. і правосл.), які усвідомлювали актуальність подолання конфесійного поділу митрополії. Проекти У.у. мали підтримку з боку польської державної влади, яку турбувало збереження внутрішнього спокою в […]

Унітарії

(від лат. unitas – єдність; від грецьк. аnti – проти та лат. trinitas – трійця) – в протестант. прибічники вчення про єдиного Бога на відміну від засадничого догмату про його триєдність (Трійця). Із запереченням Трійці пов’язане заперечення божественності Христа, а також вчення про гріхопадіння та відкуплення, таїнства. Виникнення У. сягає часів раннього християнства. Впродовж Середньовіччя […]

Унія церковна

(від лат. unio – єднання) – об’єднання однієї з церков православного Сходу чи її частини з римо-католицькою церквою на засадах визнання першості римських пап і католицької догматики і за умов збереження притаманних їй традицій, обрядів, способів відправи таїнств, особливостей церковного устрою. Більшість сучасних Східних католицьких церков постали в результаті укладання У.ц. Кочан Наталія