Уфологія містична

(від англ. UFO – Unidentified Flying Objects – неопізнані літаючі об’єкти) – сукупність натуралістичних, містичних, містико-релігійних уявлень про природу аномальних явищ навколишнього середовища. У.м. виникла наприкінці 40 – поч. 50-х р. 20 ст. в США. В її контексті тлумачення неопізнаних літаючих об’єктів (НЛО) еволюціонували від натуралістичних уявлень про космічні кораблі з геоморфної Венери і Марсу […]