Флоренський Павло Олександрович

(1882-1937) – видатний вчений-енциклопедист, правосл. богослов, софіолог. Закінчив математичний факультет Моск. університету і Моск. духовну академію. В 1911 прийняв священницький сан і працював редактором “Богословського вісника”. Після 1917 центр наукових інтересів Ф. зміщується у науково-технічну сферу. В 1933 Ф. був репресований. Посмертно реабілітований. У своїй релігійно-філософ. системі поставив завдання синтезувати знання різних областей науки, мистецтва, […]

Флорентійська церковна унія

об’єднання катол. і правосл. церков у липні 1439 на соборі у Флоренції. Православна сторона погоджувалась на визнання катол. догматів за умови збереження традиційного обряду, грецьк. мови при богослужінні та способу відправи таїнства причастя. Укладенням Ф.ц.у. правосл. сторона сподівалась на допомогу Заходу в боротьбі проти Османської імперії. Одним з провідних діячів на Флорентійському соборі з правосл. […]