Цезаропапизм

(від лат. caesar – цезар, рара – папа) – 1) умовний термін, введений католицькими історіографами 19 ст. для характеристики особливих стосунків між імператорською та церк. владами у Візантійській державі. Імператор фактично був главою Церкви, призначав патріархів. 2) На противагу папоцентризму – політика світської влади, спрямована на підпорядкування собі усього церковного життя, поєднання в особі державного […]

Целібат

(від лат.caelebs – неодружений) – обов”язкова безшлюбність катол. священиків. Запроваджений в 11 ст. папою Григорієм УІІ. Серед служителів катол. культу були в минулому і є тепер противники Ц. В 1967 папа Павло УІ енциклікою “Caelibatus Sacerdotalis” (“Про целібат священиків”) підтвердив непорушність Ц. Возняк Степан.

Цензура духовна

(лат. censura, від census – оцінка) – система церковного контролю з правом накладання покарань чи заборони у випадку порушень основ церковного вчення у сфері духовної культури – літератури, мистецтва, науки. У катол. церкві Ц.д. остаточно вкорінилася від 1496, коли папа Олександр УІ видав едикт про заборону читати та поширювати єретичні книжки, а згодом (1559-1966) усталеною […]

Центр громад свідомості Крішни в Україні

керівний орган об’єднання послідовників ведичної монотеїстичної традиції (індуїзм), які дотримуються вчення і практики Міжнародного товариства свідомості Крішни, засновником якого був Свам Прабгупада. Центр координує і спрямовує практичну діяльність громад вайшнавів в Україні, здійснює представництво їх інтересів у державних органах, громадських та інших установах, організовує видання ведичної літератури, проведення громадсько-благодійницької діяльності, сприяє поширенню свого вчення. Ступников […]

Центр релігієзнавчих консультацій та експертиз

громадська інституція, утворена на базі Української Асоціації Релігієзнавців і Відділення релігієзнавства ІФ НАН України. Її метою є підготовка за замовленнями інформативних матеріалів про існуючі в Україні конфесії, релігійні процеси, проведення з певної релігієзнавчої тематики соціологічних досліджень, написання на основі архівних матеріалів історій певних конфесій, надання допомоги конфесіям в оформленні їх робочої документації, психологічне консультування осіб […]

Церква

(від грецьк. kyriakе, досл. божий дім) – 1) тип релігійної організації, що складався в ході розвитку того чи іншого віровчення як засіб регламентації відносин всередині релігійних спільнот та їх зв’язків зі світськими групами і організаціями, передусім державними. Характерними атрибутами Ц. є наявність спільного віровчення і розробленої догматики (символ віри), релігійна діяльність (культова і позакультова), система […]

Церква Єднання

одна з найпоширеніших новітніх рел. течій, в якій поєднані риси східних релігій і елементи християнства. Засновником і керівником Ц.о. є Сан Мьон Мун (народився 1920 в Кореї). В 1954 заснував “Асоціацію святого духа для уніфікації світового християнства”. На відміну від сотень християнських деномінацій Ц.Є. утворилась не як одне з відгалужень християнства, а як результат нового […]

Церква Ісуса Христа святих останніх днів

заснована в 1830 у США Йосифом Смітом нова Церква, яка хоч і є християнською, але знаходиться поза католицькою і протестантською традиціями. За твердженням Й.Сміта, ангел Мороній, що явився йому, вказав місце, де знаходились дошки з давніми письменами книги пророка часів Старого Завіту Мормона. Перекладена і видана Книга Мормона подає життєпис двох давніх народів, які свого […]

Церква Божої Матері Перетворюваної

неохристиянська конфесія, яка розглядає себе спадкоємницею “Российского Самодержавного православия” та його наступниці – Істинно-Православної церкви. Б.ц. організаційно формувалася в кін. 80-х – поч. 90-х в Росії і офіційно була зареєстрована в 1992 як Церква Божої Матері, що преображається. З 1993 її ще називають Російською Маріанською церквою. В Україні общини Б.ц. з”явилися в 1992. Виникнення Б.ц. […]

Церква видима і невидима

терміни для означення реально існуючих об’єднань віруючих, котрі задовольняють свої духовно-релігійні потреби на основі певних догматів і культової практики. В деяких церквах є поділ на клір і мирян, це – видимі ознаки існування Ц. Але, за апостолами, Ц. є тілом Христовим, і в цьому невидимому варіанті вона об’єднує віруючих для великої справи, в якій реалізується […]