Цінності релігійні

сукупність ідей, норм поведінки, дій, з допомогою яких відбувається задоволення духовних потреб віруючого. Релігія, будучи аксіологічною системою, виконує роль інтегратора цінностей. Інтегративним началом є віра в надприродне. Серед Ц.р. виділяють два класи понять. До перших відносяться такі поняття, як “бог”, “віра”, “молитва” і т.д. На них базується релігія. Друга група – це реальні ціннісні віднсини, […]