Євсевій Кесарійський

(між 260 та 265 – 338/339) – римський церковний письменник, історик, єпископ Кесарії Палестинської (від 311). В історичних дослідженнях спирався на досягнення античної наукової думки. “Церковна історія” Є.К. хронологічно охоплює період від виникнення християнства до 324, поряд із фантастичними сюжетами містить цінний фактологічний матеріал. У панегірику Є.К. “Житіє імператора Костянтина” апологетизується союз церкви з державою. […]