Ібн Рущд

(латинизов.Аверроес, 1126-1198) – араб. філософ, представник східного аристотелізму. Визнаючи існування бога, він рішуче вікидав релігійну догму про творення богом світу “з нічого”. І.Р. стверджував, що бог – вічне джерело дійсності, а Матерія – єдина основа буття – є вічним джерелом можливості. матерія, за І.Р., не має початку і ніколи не зникне. Заперечував загробне життя, воскресіння […]

Ібн Сина

(латинизов. Авіцена, 980-1037) – вчений, філософ, лікар, представник схід. аристотелізму. І.С. в своїй філософії стверджував, що абсолютне існування має лише бог, а все інше само по собі тільки можливе й стає дійсним завдяки богу. Бог не в змозі створити щонебудь без наявності можливості, джерелом якої є нестворима і вічна матерія. Світ, вважав мислитель, не був […]