Івановці-Порфиріївці

послідовники вчення П.Іванова, яких можна поділити на три групи: неорганізовані виконавці оздоровчої системи: організовані, які вважають вчення тільки як оздоровчу систему; організовані, які сприймають П.Іванова як Вчителя (на зразок гуру). Останні не вважають своє шанування ідей Вчителя за релігію і об’єднуються в клуби, групи природного оздоровлення тощо, хоча елементи релігії наявні: догматизоване віровчення “Детка”, віра […]