Ініціації

(від лат. initiare – посвячувати, вводити в культові таїнства) – вікові (або статевовікові) обряди посвячення. Мета І. – передати загальноплем’яні норми життя поколінню, що досягло соц. повноліття. Спільна риса І. у різних народів – ритуал. ізоляція кандидатів на посвячення на певний термін, що супроводжувалася св. церемоніями, частину яких складали моральні й фізичні випробування, інколи вельми […]