Іпостась

(від грецьк. hipostasis – сутність, основа) поняття в християнському богослов’ї, що характеризує особливості кожної з трьох подоб єдиносущної божественної Трійці. За вченням православного богослов’я, відмінність і уявлення про їх “незлитність” і “нероздільність” непідвладні людському розуму, логічному осмисленню і можуть бути сприйняті лише в релігійному досвіді, який веде до внутрішнього споглядання “пресвятої трійці”. Філоненко Микола