Іслам

(араб. – покірність, віддання себе Богу) – одна з світових релігій. Виник у 7 ст. в Аравії і багато в чому визначив історію, ідейне і культурне життя значної частини населення Азії, Африки і частково Європи у середні віки, новий і новітній час. Характерною ознакою І. є його роль як соціального і культурного регулятора. В мусульманській […]

Іслам в Україні

переважним регіоном поширення ісламу в Україні є Крим, що пов’язано історично з 1242 роком, коли Крим був завойований татаро-монголами і увійшов до складу Золотої Орди. Оскільки хани Золотої Орди були сунітами, в Криму й набув поширення сунізм як одна з течій ісламу. У 15 ст. у зв’язку з розпадом Золотої Орди в Криму виникло самостійне […]

Ісламізація

термін, що вживається в теперішньому часі для означення характеру політичних рухів за повернення до мусульмансько-правових норм у державному житті (напр., рух ісламізації у Пакистані в кінці 70-х років). Лубський Володимир

Ісламська рада Європи

створений у 1973 в Лондоні координаційний орган діяльності понад 30 ісламських центрів і організацій у 12 країнах Європи. Рада організує конференції з проблем історії ісламу та актуальних політичних питань, має ряд періодичних видань. Лубський Володимир