Ісагогіка

(грецьк. eisagogikos – вступний; лат.відповідник – introductio) – біблієзнавча дисципліна, предмет якої охоплює ряд вступних, підготовчих питань до систематичного екзегетичного та герменевтичного дослідження Біблії.Залежно від конкр. завдань це: питання історії походження та канонізації бібл. книг; з”ясування особливостей істор.-культурного контексту, а також попердній виклад правил тлумачення тексту. Бібліологічним (церковно-дидактичним) відповідником І. є курси “Вступу до Старого […]

Ісайя

(давньо-євр. “спасіння Господнє”) – іуд. пророк, вважається автором однієї з бібл. книг. Діяв у 8 ст. до н.е.; за переказом був страчений. Витлумачував поневіряння євреїв як справедливу кару за нечестя; провіщав щасливе майбутнє тим, хто – шанує Бога. Для християн є важливими пророцтва І. про майбутнього Месію. Бібл. критика вважає книгу І. твором принаймі 3-х […]

Ісихазм

(від грецьк. hesychia – відчуженість, німотність) – містико-аскетичне вчення, що лежить в основі східнохристиянської, православної чернечої духовності. Після 14 ст. набуло значного поширення серед вітчизняного чернецтва. Його суть: через містичне споглядання у чернечому подвижництві може бути досягнутий вищий ступінь пізнання – споглядання сутності речей, бачення Нествореного світла, Богопізнання. І. заперечує пізнання Бога з допомогою інтелекту. […]

Іслам

(араб. – покірність, віддання себе Богу) – одна з світових релігій. Виник у 7 ст. в Аравії і багато в чому визначив історію, ідейне і культурне життя значної частини населення Азії, Африки і частково Європи у середні віки, новий і новітній час. Характерною ознакою І. є його роль як соціального і культурного регулятора. В мусульманській […]

Іслам в Україні

переважним регіоном поширення ісламу в Україні є Крим, що пов’язано історично з 1242 роком, коли Крим був завойований татаро-монголами і увійшов до складу Золотої Орди. Оскільки хани Золотої Орди були сунітами, в Криму й набув поширення сунізм як одна з течій ісламу. У 15 ст. у зв’язку з розпадом Золотої Орди в Криму виникло самостійне […]

Ісламізація

термін, що вживається в теперішньому часі для означення характеру політичних рухів за повернення до мусульмансько-правових норм у державному житті (напр., рух ісламізації у Пакистані в кінці 70-х років). Лубський Володимир

Ісламська рада Європи

створений у 1973 в Лондоні координаційний орган діяльності понад 30 ісламських центрів і організацій у 12 країнах Європи. Рада організує конференції з проблем історії ісламу та актуальних політичних питань, має ряд періодичних видань. Лубський Володимир

Ісмаїліти

послідовники однієї з найбільших сект шиїтського ісламу. Виникнення цієї секти було пов’язане з розколом серед шиїтів у срд. 8 ст. Більшість з них визнало сьомим імамом Мусуаль-Казіма (сина Джафара ас-Садика); внаслідок їх стали називати імамітами. Але частина шиїтів визнала нащадком імамата старшого сина Джафара – Ісмаїла, а після його смерті у 762 визнала сьомим імамом […]

Істина релігійна

збіг, ототожнення людської суб’єктивності, сповненої віри, і суб’єкта втілення цієї віри, яким є Абсолют. Зокрема, в контексті христ. світоспоглядання істиною проголошується Христос (Ін 14.6). І.р. з’являється у формах переживання акту віри, містичного споглядання, інтуїтивного вбачання й навіть у формі парадоксу. В реліг.-філос. і богословських студіях І.р. визнається за данність, за аксіоматичне положення, яке не підлягає […]

Істинні батьки

в контексті вчення Церкви єднання ними є преподобні Мун та пані Мун. Члени Церкви вважають, що саме вони були обрані Богом на роль нових Адама і Єви після гріхопадіння останніх. У своєму шлюбі і сім’ї цьому подружжю вдалося втілити справжній ідеал Бога, а тому, як І.б. вони відкривають усім людям шлях до шлюбу, завдяки якому […]