одна з течій українського рідновірства, яка не одержала широкого організаційного оформлення. В основу Л. лягла розроблена О.Шокалом концепція Українського Світу як духовно-природної, гео-етнічної цілісності. Значну роль у формуванні вчення Л. відіграють праці Ю.Шилова, в яких викладаються ті знання про Всесвіт, якими володіли наші предки в Україні доісторичної доби. Ідеї Л. з 1992 пропагує журнал “Український світ”. Л. – політеїстично-монотеїстична релігія. В ньому є віра у Всеєдиного Духа Світла – Оря, що перевершує світ, а також інших богів і богинь, які імманентні світу. Світом керує Універсальний Закон, який називається Ладом. Зло – це порушення Ладу. Жіночим відповідником Всеєдиного Духу Світла є його мати – Всеєдина Мати Землі й Духу Оранта, а відповідником Ладу – Лада. У вченні Л. Космос розглядається як єдність двох взаємопов”язаних первнів – чоловічого (творчого і духовного), який є Вогнем, Небом і Часом, й жіночого (відтворюючого і матеріального), яким є Вода, Простір і Земля. Засобом гармонізації людського життя з ритмами космічної енергії у Л. виступаються спеціальні обряди. Небесним і земним тотемом-першопредком України, згідно Л. є журавель і явір. Колодний Анатолій.

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.