сукупність психічних процесів (раціональних, емоціональних і вольових) віруючих, що дають себе знати як мотив їхньої поведінки. П.р. спрямована на об’єкт рел. поклоніння, в центрі якого знаходиться ідея надприродного. В системі П.в. домінуючу роль відіграють емоційні елементи – почуття, настрої, установки, переживання. На характер П.в. великий вплив має рел. світорозуміння. Витлумачуючи різні психічні явища, воно спрямовує їх у тому чи іншому напрямку. В залежності від рел. віри П.в. може виявляти більший чи менший вплив не тільки на свідомість, а й поведінку віруючих. На П.в. позначаються вікові, статеві та інші ознаки. Вона включає в себе крім рел. і безрел. елементи. Це всі ті почиття, настрої, інтереси, прихильності, вольові процеси, потреби, що викликаються реальними умовами життєдіяльності людини. Вони тісно переплітаються з політичними, національними та ін. почуттями і настроями, створюючи досить складний світ переживань людини. Косуха Петро

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.