кількісна та якісна характеристика рел.-церк. життя в Україні, що визначається наявністю багатьох конфесій, належністю до них значної частини населення, складними процесами в рел. середовищі. Понад три чверті рел. громад в Україні – це парафії двох основних дух.-рел. традицій в христ-ві – східної (православ’я) та західної (греко-католицизм). Найвпливовішою складовою рел. життя є укр. православ’я. Динамічно розвиваються Укр. правосл. церква, Укр. правосл. церква Київськ. патріархату та Укр. автокефальна правосл. церква. Йде активний процес відродження Укр. греко-катол. церкви, авторитетною є римо-катол. церква. Досить широко представлені в Україні церкви протестантського напряму: євангельські християни-баптисти, християни віри євангельської (п’ятдесятники), свідки Єгови, адвентисти сьомого дня, реформатські церкви, лютерани. Численно зростають громади мусульманського віровизнання. Всі умови створені для діяльності іудаїстських громад. Серед новітніх релігійних течій набувають поширення громади неохристиянських рухів (Церква повного Євангелія, Церква Христа, Новоапостольська церква та ін.), релігії орієнталістського напряму (Товариство свідомості Крішни, буддисти, Шрі Ауробіндо тощо), різні езотеричні, сайєнтологічні та ін. рухи (Реріхівське товариство, послідовники Олени Блавацької, Олеся Бердника, віра Бахаї, діанетика Хаббарда та ін.). Започаткували свою діяльність неоязичники: рідновіра, РУНВіра, Великий Вогонь тощо. Рел. в Україні включає в себе й такі ознаки рел. орієнтації людей, які не тільки належать до певної конфесії, але й не дотримуються чіткої конфес течії. Вимірюється Р.в.У. такими показниками, як рівень і ступінь, характер і критерії релігійності, рел. поведінка окремого індивіда і діяльність рел. організацій. В цілому Р.в.У. орієнтована на утвердження укр. державності, виховання громадян в дусі рел. моралі. Вивчаються з допомогою соціол. досліджень. КoП

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.