система релігійно-міфологічних уявлень, вірувань і культів племен північноіранської мовної групи, що в 7-2 ст. до н.е. населяли територію Північного Причорномор’я. Поєднувала в собі елементи звіриного стилю з антроморфною міфологемою, вірування трипільців, елементи тотемів скотарської культури з впливом грецької міфології. Претендувала на роль національно-державної релігії з загальнодержавним пантеоном вищих богів, очолюваним скіфською трійцею – Табіті, Папай і Апі. Верховенство в скіфському пантеоні належало Табіті, яка, будучи однією з різновидностей Великої Богині-матері, символом жіночого начала, одночасно була божеством світла і вогню, виконувала деміургічні та космогонічні функції. В Папаї скіфи вбачали свого прабатька і чоловіка богині Апі, яка уособлювала життєвотворчі стихії – землю і воду. Шлюб Папая і Апі – це союз неба і землі, джерело всього живого. Вшановували скіфи богиню життя і смерті Аргімпасу, охоронця худоби Гойтосира, Геракла – божества, що виконувало функції захисту й було частково злите з образом грецького міфологічного героя. Особливе місце в Р.с. було відведене богу війни Аресу, якому скіфи споруджували святилища: чотирикутні вівтарі з хмизу з укріпленим на вершині скіфським мечем акінаком. З Аресом був пов’язаний кривавий культ та жертвоприношення людей (іншим богам у жертву приносили тварин). Широкий спектр релігійних уявлень скіфів свідчить про різноманітність форм Р.с.: культи предків, героїв, вождів, поховальний і культ родючості, об’єктами якого були вода, земля, рослини, тварини і сонце. Бучма Олег

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.