(від англ. science – наука) поширення впливу науки на всі форми матеріальної та духовної культури, її “онаучення”. В епоху античності та Середньовіччя С. протікала уповільнено; натуралістичні концепції асимілювалися такими формами культури, як філософія (атомізм Демокріта), релігія (геоцентрична система Арістотеля-Птолемея в християнстві); містика (вчення про числа в піфагореїзмі) тощо. В європейське Середньовіччя С. наштовхнулася на монополію католицької церкви в духовній сфері (спалення Д.Бруно, засудження Г.Галілея тощо.); накопичення позитивних знань про світ відбувалося в межах астрології, алхімії. В Новий та Новітній час С. культури прискорюється; матеріальною основою процесу стало перетворення науки в безпосередню продуктивну силу. Поряд з природничонауковим атеїзмом спостерігається орієнтація християнського богослов’я на науку, з допомогою якої обгрунтовується й оновлюється гео- і антропоцентризм, креаціонізм і есхатологія (тейярдизм); важливі елементи сучасної наукової картини світу асимілюються сучасним містицизмом (концепції “параллельних світів”, “паранормальних здібностей людини”, теорія “стародавньої астронавтики”, уфологія тощо). Внаслідок процесу С. виникає могутній прошарок “онаученої” культури, що сприяє реалізації людинотворчих можливостей самої науки. Щедрін Анатолій

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.