близька до баптизму протестант. течія, яка поширилася в Росії у другій пол. 19 ст. під назвою редстокистів (від імені відомого протест. проповідника з Англії лорда Г.Редстока, який прибув у 1874 за запрошенням вільнодумних аристократів, невдоволених позицією офіційного православ’я, до Петербургу). Є.х. мали своїх прихильників переважно в аристократич. колах. Після того, як секту очолив відставний полковник В.Пашков, прихильників Є.х. стали називати також пашковцями. Є.х. вели широку місіонер. діяльність серед різних верств населення, видавали в 1875-1886 журн. “Русский рабочий”. Всерос. з’їзд євангелістів у 1909 утворив Союз Є.х. зі своєю духовною ієрархією та Всерос. радою. Жовтневу революцію керівники Є.х. не прийняли, протиставили їй релігійну “революцію духа”. Лише в 1923 на своєму з’їзді Є.х. формально визнали рад. владу. В 30-х рр. віруючі і керівники Є.х. зазнали репресій, діяльність Союзу Є.х. була заборонена. В 1944 Є.х. об’єдналися з баптистами в Церкву Єванг. Християн-Баптистів. Не маючи істотних розходжень у віровченні з баптистами, Є.х. мають деякі особливості. Їхні проповіді грунтуються лише на Євангеліях (звідси й назва течії). Є.х. вважають, що спасіння здійснилося і всіх, хто вірить в Христа, будуть спасенні. Спасіння дається людині без будь-якого сприяння з її боку, на основі однієї лише віри в спокутну жертву Христа. Громади Є.х. характеризує менша строгість до обряду хлібопереломлення, вони дотримуються рукоположення пресвітерів через покладання рук. В Україні нині діє більше 70 громад Є.х. Колодний Анатолій

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.