Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття і змін (О.Горкуша). 1.1 Суспільні запити на трансформацію віроповчального елементу релігії. 1.2 Структура та змістовні трансформації релігійної свідомості та релігійного світогляду. 1.3 Релігія інформаційного суспільства: функціональне обмеження та змістовна варіативність. Глава ІІ Емоційно-почуттєвий елемент структури релігії в його функціональних виявах (О.Бучма). […]
Read More
Практичне релігієзнавство Вступ Практичне релігієзнавство в його предметному полі (А.Колодний). Розділ 1. Функціонуюча релігія в її цінності і практичній значимості Функціональність релігії як об’єкт вивчення практичного релігієзнавства (М.Бабій) Практичний аспект розуміння сутності і природи релігії (О.Горкуша) Ціннісна природа релігії, її значимість для особи, спільнот і соціуму (Н.Гаврілова) Релігія – морально функціонуючий феномен (Н.Гаврілова) Громадська думка щодо релігійних феноменів і […]
Read More
Передслово. 1. Особа в релігійному житті (с/а П.Павленко) 2. Постать засновника християнства у суперечливих баченнях Розділ перший. Православ’я і греко-католицизм України в особах їх діячів 1. Оскольдове і Володимирове хрещення – співставлення на канонічність 2. Петро Могила – відроджувач Українського Православ’я: а) Петро Могила – фундатор Церкви і богослов’я в Україні б) Роль Могили у […]
Read More
ВСТУП. Релігія у її визначенні і палітрі змін (А.Колодний) Розділ 1. Релігія в контексті структури суспільної свідомості. 1. Суспільна свідомість в її духовно-культурній природі і структурі (А.Колодний) 2. Релігія та філософія в контексті структури суспільної свідомості (О.Горкуша) 3. Релігія в її сутності, структурі та функціональності (А.Колодний) 4. Співвідносність релігії з атеїстичною свідомістю (А.Колодний) 5. Громадянська […]
Read More
ПЕРЕДСЛОВО РЕДАКТОРА проф. А.КОЛОДНОГО Розділ 1. УКРАЇНА І СУЧАСНИЙ РЕЛІГІЙНИЙ СВІТ 1. Фундаменталізація релігії як основа її самозбереження 2. Глобалізація: впливи і можливості для розвитку релігії (фокус на Україні) 3. Сучасні релігійні процеси в світі й Україні 4. Роль християнства в сучасних процесах культурної ідентифікації європейських народів (рос.) 5. Україна у світовому релігійному просторі 6. […]
Read More
Коротка передмова «Релігійна девіація» в колі девіантологічних понять: пошуки дефініції Детермінація релігійно-девіантної поведінки Девіантогенний потенціал релігійних норм Форми релігійної девіації Девіантна поведінка і система релігійних санкцій Релігійний фанатизм: природа і форми вияву Релігійні почуття і девіантна мотивація: між нормою і патологією Імідж церкви чи безпека дитини? (проблема педофілії у церковному середовищі) Гомосексуалізм: на перехрестях між […]
Read More
Вступ. ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЇ (М.Бабій) Розділ І. РЕЛІГІЯ У ВИЯВАХ І ТРАНСФОРМАЦІЯХ ЇЇ ФУНКЦІЙ 1.1 Трансформація функціональності релігії в сучасну добу: причини і наслідки (Л.Филипович) 1.2 Світоглядно-сенсотворна функціональність релігії як системно-формуючий елемент структури її функцій (Л.Виговський) 1.3 Збагачення функціональної природи релігії і перспективи включення релігійного чинника в різні сфери суспільного життя (В.Титаренко) Розділ ІІ. ЦІННІСНО-РЕГУЛЯТИВНА ПРИРОДА […]
Read More
У книзі осмислюється вплив Реформації на релігійне і суспільне життя в Україні. Об’єктом дослідження є течії раннього та пізнього протестантизму. Відтворюється процес проникнення та особливості поширення в Україні ранньопротестантських течій: гуситів і “чеських братів”, лютеранства і кальвінізму, унітаризму та ін. Подається широка панорама зародження євангельсько-баптистського руху на українській землі у другій половині ХІХ ст. Аналізуються […]
Read More
У томі подається широка панорама проникнення в Україну, становлення і організаційне оформлення течій пізнього протестантизму – п’ятидесятників, адвентистів сьомого дня, Свідків Єгови. Аналізується їх правове становище, внутрішньоцерковні процеси в умовах російського самодержавства, під владою Польщі, Румунії, Угорщини (на західноукраїнських землях), під час німецької окупації, в радянський період і в незалежній Україні. Розрахована на релігієзнавців, богословів, […]
Read More
У томі розглядається природа феномену релігійних меншин і особливості їх появи та функціонування на теренах Україні, правове забезпечення свободи їх з’яви і діяльності в поліконфесійному просторі. Подається коротка історія і розкривається специфіка віровчення, обрядової практики і суспільного функціонування меншин, які виникли на ґрунті православ’я, католицизму чи протестантизму. Описані особливості релігійних меншин, які існують в Україні […]
Read More