Вступ. Юрій Мулик-Луцик як мислитель православної діаспори (А.Колодний і С.Ярмусь)

Розділ І РЕЛІГІЯ В ЇЇ СУТНОСТІ Й ХРИСТИЯНСЬКОМУ ВИЯВІ

 1. Релігія без релігії
 2. Роздвоєння людини
 3. Добро і зло в життєдіяльності людини
 4. Добро і зло в їх сутності
 5. Добро і зло в літературі
 6. За християнське розуміння мучеництва і геройства
 7. Старо-церковно-слов’янська мова релігійного культу:
  Вступ. Релігійне та філологічне.
  1. Ієратична категорія:
   ● Лінгвістичні заложення.
   ● Релігійна аперцепція ст.-церк.- слов. мови.
   ● Екзистенція.
  2. Три модуси релігійної аперцепції:
   ● Магічний модус.
   ● Містичний модус.
   ● Естетичний модус.
  3. Розуміння в релігії:
   ● Норми Святого Письма.
   ● Біо-психологічний фактор в культі.
   ● Диспозиції до культу в старих словах слов’ян.
   ● Негація зрозумілості.
   ● Розвиток розуміння ст.-церк.-слов. мови.
   ● Процес релігійної перцепції:
   • Душевне розуміння
   • Перезначевлення
   • Релігійна релевантність фонології
   • Асоціативна кляса слова
   • Імманентна проблема розуміння
  4. Трансцендентна вітальність.
  5. Релігійно-національний діалект.
  6. Закінчення. Спір щодо Кирило-Мефодієвської мови.
 8. Біо-психологічний вимір потоку часу
 9. Сенс євангельської фрази Lagen glossais
 10. Місія релігійної мови

Розділ ІІ ХРИСТИЯНСТВО В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

 1. Православ’я в його сутності
 2. Механізм постання автокефальних церков в його досвіді для українських православних спільнот
 3. Володарі Руси-України були імператорами.
 4. Мотиви прийняття Україною християнства із Візантії:
  1. Україна була охрещена в Православ’я.
  2. Історія хрещення України у світлі Володимирової імперської візи Київської Русі.
  3. Християнсько-культурний аспект мотивів прийняття Україною християнства із Візантії.
  4. Початки емансипації Української Церкви.
 5. Берестейська Унія і відновлення православної ієрархії під польською займанщиною:
  ● Передісторія Берестейської Унії.
  ● Текст Артикулів Берестейської Унії.
  ● Перший український переклад тексту 33 Артикулів Берестейської Унії.
  ● «Універсал» із наказом Сигізмунда ІІІ карати противників Берестейської Унії.
  ● Справа догмату про походження Святого Духа в акті Берестейської Унії.
 6. Унія після упадку історичної Польщі. Латинізація і полонізація українців-уніатів.
 7. Включення Української Православної Церкви в Московський Патріархат.
 8. Постання Української Греко-Православної Церкви в Канаді:
  ● Український народ прийняв християнство у православному віросповіданні.
  ● Справа акту Берестейської Унії в історії процесу зародження і розвитку ідеї заснування ГПЦ в Канаді.

Розділ ІІІ ХРИСТИЯНСТВО І ЖИТТЯ.

 1. Церква і життя.
 2. Про відношення християнства до поступу науки.
 3. Між культом «браку єдності» і полоном конформізму «єдності».
 4. Загроза несерйозності «екуменізму».

Розділ ІV ХРИСТИЯНСТВО В НАЦІОНАЛЬНОМУ БУТТІ.

 1. До питання суті духової етнічної субстанції.
 2. Між націоналістичним та універсальним.
 3. Між етнізмом та інтернаціоналізацією у добу міжнародних «поєднань» і «об’єднань».
 4. Оборона національного духу — це не «релігійна боротьба».
 5. Наша Церква і наша національність.
 6. Абстрактні і конкретні методи національного збереження.

Розділ V ДУХОВНІ ДІЯЧІ РЕЛІГІЙНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ.

 1. Україна — колиска християнського мислительства на слов’янському Сході:
  ● Джерела і вияви києво-мислительного духу.
  ● Християнсько-культурна місія Києво-Могилянської Академії.
  ● Сковорода — найбільший філософ слов’янського Сходу.
 2. Шевченко і Церква:
  Вступ. Шевченко був віруючим чи атеїстом?
  1. Закулісна акція проти Шевченка на церковному грунті.
  2. Церковні й політичні аспекти похорону Шевченка.
  3. Культ Шевченка і перший явний наступ на нього з боку церковних сфер.
  4. Перший прилюдний виступ Російської Православної Церкви проти Шевченка.
  5. Протишевченківська заява єпископа Гр.Хомишина.
  6. Релігійно-апологетична Шевченкіана.
  Закінчення. Розмежування культу Кобзаря.
 3. До мети й методів дослідження мови творів Тараса Шевченка (на матеріалі мовних квазі-пометеїзмів):
  1. Стан предмету в минулому і сучасному.
  2. Народна мова і граматика.
  3. Стилістичні квазіпометеїзми.
  4. Теодицея.
  5. Гіперболічно-припустові синтаксичні конструкції.
  6. Інтимізація.
  Закінчення. Вивчати у зв’язках з життям.
 4. Потреби Української Гоголіани.
 5. Філософські методи наукової праці митрополита Іларіона:
  а. Методологія — невід ємний ʼ елемент наукової діяльності митрополита.
  б. Мета і методологія наукової діяльності.
  в. Правда в світогляді митрополита.
  г. Принципи досліджень митрополита.
  д. Митрополит Іларіон як історик.
  е. Наука має свою мету.
  є. Ставленння митрополита до історичної правди.
  ж. Формальна і філософська методологія.
  з. Міркування про методологію (факти, пізнання фактів, плюралізм, час, причини, наслідки).
  и. Правда — основа визволення.
 6. Осамітнений релігійний мислитель — митрополит Іларіон (Огієнко)

Біобібліографія професора Юрія Мулика-Луцика

Вибраний список праць Юрія Мулика-Луцика (склала Л.Филипович)

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА В НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей Випуск VІІ
ДЕРЖАВА І ЦЕРКВА В НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ. Збірник наукових статей Випуск VІІ
0

«ПАТРІАРШИЙ І СИНОДАЛЬНИЙ ТОМОС НАДАННЯ АВТОКЕФАЛЬНОГО ЦЕРКОВНОГО УСТРОЮ ПРАВОСЛАВНIЙ ЦЕРКВI В УКРАЇНІ»: СТРУКТУРУВАННЯ ПРОСТОРУ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ Й ЦЕРКВИ. ...
Read More
Від пророцтв у релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, теорія, перспективи
Від пророцтв у релігії до прогнозування в релігієзнавстві: історія, теорія, перспективи
0

ВСТУП ГЛАВА 1. Проблема майбутнього у філософсько-релігієзнавчому дискурсі ГЛАВА 2. Релігійні концепції майбутнього як об’єкт аналізу ГЛАВА 3. ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757

Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (1) in /home/uars/web/ure-online.info/public_shtml/wp-includes/functions.php on line 4757