цим терміном у 17-19 ст. православні ортодокси, прибічники візантійської культури і церковнослов’янської традиції намагалися означати негативний вплив латинської культури, західної християнської традиції на слов’янські народи. Латинська культура в умовах вигасання значення в Україні візантійсько-церковної культури (16 ст.) притягувала провідні верстви українського народу, Латинська мова нарівні з грецькою і слов’янською була мовою освіти, науки. Міжцерковна боротьба (уніатів і православних після Берестейського собору) часто супроводжувалася звинуваченнями в латинізації і спольщенні українців. Яроцький Петро

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.