• «ПАТРІАРШИЙ І СИНОДАЛЬНИЙ ТОМОС НАДАННЯ АВТОКЕФАЛЬНОГО ЦЕРКОВНОГО УСТРОЮ ПРАВОСЛАВНIЙ ЦЕРКВI В УКРАЇНІ»: СТРУКТУРУВАННЯ ПРОСТОРУ ВІДНОСИН ДЕРЖАВИ Й ЦЕРКВИ. Киридон Алла
 • УКРАЇНСЬКА РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ ПУБЛІЧНОСТІ РЕЛІГІЇ. Титаренко Віта
 • ЛІКВІДАЦІЯ ПРАВОСЛАВНИХ ЖІНОЧИХ МОНАСТИРІВ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ У 1920-Х РОКАХ: МОТИВАЦІЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ. Бабенко Людмила
 • ПРІОРИТЕТИ ОПЕРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖБЕЗПЕКИ У КОНФЕСІЙНІЙ СФЕРІ ПІД ЧАС ВИГНАННЯ НАЦИСТСЬКИХ ОКУПАНТІВ. Вєдєнєєв Дмитро
 • МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ АНТИРЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В РАДЯНСЬКОМУ СОЮЗІ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА УРСР. Вільховий Юрій
 • ПОЛТАВСЬКИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ МУЗЕЙ ЯК ОСЕРЕДОК ПРОПАГАНДИ АТЕЇЗМУ У 1920-1930-Х РР. Вільховик Ольга
 • ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ В СРСР У 1941-1945. РОСІЙСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА ТА СТАЛІНСЬКА ДЕРЖАВА У РОКИ ВІЙНИ. Гула Руслан
 • ПАРТІЙНО-ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЩОДО ЮДЕЙСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ В УРСР У 1953-1958 РР. Гура Олексій
 • ОСОБЛИВОСТІ КОНФЕСІЙНОГО ЖИТТЯ ГРЕКОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ТЕРИТОРІЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1958-1964 РР. Дідух Тарас
 • РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ РЕПРЕСИВНОЇ ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ЩОДО УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКОКАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ (1939-1989 РР.) У СУЧАСНОМУ ВІТЧИЗНЯНОМУ ІСТОРІОГРАФІЧНОМУ ДИСКУРСІ. Довбня Ольга
 • СТАНОВИЩЕ КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В 1932-1933 РР. Ігнатуша Олександр, Грузова Тетяна
 • ВІРА: БУДЕННИЙ, РЕЛІГІЙНИЙ ТА НАУКОВИЙ АСПЕКТИ. Кравченко Петро
 • ІНДИВІДУАЛЬНА РЕЛІГІЙНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОГО ВІРУЮЧОГО ЯК ОБ’ЄКТ РЕЛІГІЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ. Кулагіна-Стадніченко Ганна
 • ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ В ЦЕРКВІ АДВЕНТИСТІВ СЬОМОГО ДНЯ: ІСТОРІЯ ДОКТРИНИ. Куриляк Валентина
 • ІНСТИТУТ ШЛЮБУ ТА СІМ’Ї ПІД ВПЛИВОМ ЦЕРКВИ ТА НОВІТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ. Лахач Тамара
 • ПУБЛІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛГБТ-СПІЛЬНОТИ: РЕАКЦІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО КРИЛА УКРАЇНИ. Мєрєнков Гнат
 • РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У КОНТЕКСТІ НАЦІЄДЕРЖАВНИХ ІНТЕРЕСІВ УКРАЇНЦІВ. Недавня Ольга
 • ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ КОНЦЕПТУ «ОБРАНАСТІ» В ЮДАЇЗМІ:УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СЬОГОДЕННЯ. Ношин Ярослав
 • СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ НА СУМЩИНІ (ПЕРША ПОЛОВИНА 1990-Х РОКІВ). Оліцький В’ячеслав
 • ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ У РОКИ НЕПУ (1921-1928 РР.). Олянич Валентина
 • ВПЛИВ ХРИСТИЯНСТВА НА ФОРМУВАННЯ І РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Олянич Лариса
 • РЕЛІГІЯ ТА РЕЛІГІЙНІСТЬ В УМОВАХ СУЧАСНОГО  СВІТУ:СТАН, ТЕНДЕНЦІЇ, ПЕРСПЕКТИВИ. Павленко Павло
 • В. ЛИПИНСЬКИЙ ТА ЙОГО ІДЕАЛЬНА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ ДЕРЖАВИ І ЦЕРКВИ. Передерій Ірина
 • ПОЛТАВСЬКА ЄПАРХІАЛЬНА УЧИЛИЩНА РАДА ЯК ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОРГАН УПРАВЛІННЯ ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНИМИ ШКОЛАМИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. Петренко Ірина
 • РЕЛІГІЙНІ НАСТРОЇ ТА ПОВЕДІНКА СЕЛЯНСТВА ПОДІЛЛЯ В УМОВАХ СУЦІЛЬНОЇ КОЛЕКТИВІЗАЦІЇ НАПРИКІНЦІ 1920-Х – ПОЧАТКУ 1930-Х РР. Рубан Володимир
 • ФОРМУВАННЯ АКТИВУ СПРИЯННЯ ДІЯЛЬНОСТІ УПОВНОВАЖЕНОГО У СПРАВАХ РУСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ У КІНЦІ 1950 – 1960-Х РОКІВ. Сергієнко Вікторія
 • ПОРУШЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАННЯ В УРСР У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ КАНАДИ (НАПЕРЕДОДНІ ТА ПІД ЧАС ВІДЗНАЧЕННЯ 1000-ЛІТТЯ ХРЕЩЕННЯ УКРАЇНИ-РУСИ). Сіромський Руслан
 • ПЕРШІ КРОКИ АДВЕНТИСТІВ У ПОЛТАВІ. Сітарчук Роман
 • ДІЯЛЬНІСТЬ БОРИСА СТАРКА НА ПОСАДІ СЕКРЕТАРЯ ХЕРСОНСЬКОГО ЄПАРХІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ, БЛАГОЧИННОГО ХЕРСОНА ТА НАСТОЯТЕЛЯ СВЯТО-ДУХІВСЬКОГО СОБОРУ. Татарченко Олександр
 • РЕЛІГІЙНА МАПА ЗАКАРПАТТЯ В ПОВОЄННІ РОКИ (1944-1950 РР.). Тершак Анатолій
 • РОЗВІЙ УАПЦ НА ТЕРЕНАХ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я (1920-ТІ РОКИ): МІКРОРЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ (НА ПРИКЛАДІ МИКОЛАЇВЩИНИ). Тригуб Олександр
 • АНАЛІЗ ХРИСТИЯНСЬКОГО КОНФЕСІЙНОГО ПРОСТОРУ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. Федоренко Михайло
 • АТЕЇСТИЧНІ МОТИВИ В РАДЯНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ В 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ. Федорченко Артем
 • ОБРЯДИ ТА РИТУАЛИ БРАТСТВ НЕЗРЯЧИХ СПІВЦІВМУЗИКАНТІВ НА ПОЛТАВЩИНІ НАПРИКІНЦІ ХVІІІ-ХІХ СТ. Шаповал Лариса
 • АНТИЦЕРКОВНІ ЗАХОДИ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ Швець Леонід
 • РЭЛІГІЙНАЯ ТАЛЕРАНТНАСЦЬ У САЦЫЯЛЬНАЙ ПРАКТЫЦЫ ВЯЛІКАГА КНЯСТВА ЛІТОЎСКАГА І РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ. Барсук Олена
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 РОКУ НА СТОРІНКАХ П’ЯТОГО ТОМУ «ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ» МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО. Діптан Ірина
 • ІСТОРІЯ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ В ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО. Крот Володимир
 • КУЛЬТОВА АРХІТЕКТУРА В ЕКЛЕКТИЦІ. Гавриленко Лілія
 • РОЗВИТОК КУЛЬТОВОЇ АРХІТЕКТУРИ ПЕРІОДУ ФЕОДАЛЬНОГО РОЗДРОБЛЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ. Пешков Дмитро
 • ДОКУМЕНТИ ЦЕРКОВНОГО ПОХОДЖЕННЯ ІЗ ФОНДІВ ДАПО ЯК ДЖЕРЕЛА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИТЯЧОЇ СМЕРТНОСТІ У ХVІІІ-ХІХ СТ. Подгорна Анастасія

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.