УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2016

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ КОНФЕСІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

 • о. Віталій Козак ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ЧИННИК У ПРОЦЕСАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДГОТОВКОЮ ТА УКЛАДЕННЯМ БЕРЕСТЕЙСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО З’ЄДНАННЯ 1596 РОКУ
 • Петро Яроцький ЄВРОПЕЙСЬКА РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВІДГОМІН В УКРАЇНІ
 • Надія Стоколос, Руслана Шеретюк ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ В КІНЦІ ХVІІ – У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. ЯК ОДИН ІЗ ВИЯВІВ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ РЕФОРМАЦІЇ
 • Микола Бармак СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ ТЕРЕНІВ ВОЛИНІ ПРОТЕСТАНТСЬКИМИ ГРОМАДАМИ МЕНОНІТІВ У ХІХ СТ
 • Іван Мозговий ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ РУХ НА СУМЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 • Олександр Ігнатуша ПРОТЕСТАНТИЗМ І ПРАВОСЛАВ’Я У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ 20-Х РР. ХХ СТ
 • Ігор Репета ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ (1923–2017 РР.)
 • Андрій Кліш, Оксана Ятищук СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РУХУ В МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ
 • Іван Зуляк ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ТЕЧІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
 • Елла Бистрицька ЕКУМЕНІЧНИЙ РУХ 1940-Х РР.: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
 • Тарас Дідух ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1953–1958 РР.
 • Ярослав Стоцький ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕГАЛЬНИХ І НЕЛЕГАЛЬНИХ БАПТИСТСЬКИХ ГРОМАД У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х РР.
 • Володимир Кіцак РЕФОРМАЦІЯ В АНГЛІЇ В ХVІ СТ.
 • Тетяна Лахманюк ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ КОНФЕСІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ У КИТАЇ

ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ

 • Петро Кралюк РЕФОРМАЦІЯ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ Й ВІДМІННЕ
 • Ірина Преловська ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І УСТРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921–1930): ВПЛИВИ ПРОТЕСТАНТИЗМУ ЧИ СПРОБА РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я?
 • Віталій Докаш РЕФОРМАЦІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: УРОКИ ІСТОРІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
 • Валентина Куриляк, Фелікс Понятовський ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЙНИХ ТЕЧІЙ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 • Ольга Недавня РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УГКЦ СЕРЕД ІНШИХ ЦЕРКОВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНІ: ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО СУСІДСТВА
 • Людмила Штанько CУЧАСНА ПРОТЕСТАНТСЬКА ОСВІТА ЯК СПАДЩИНА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ
 • Вадим Зверінський ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПРИНЦИПУ ВСЕЗАГАЛЬНОГО СВЯЩЕНСТВА НА ЕКОНОМІЧНУ СФЕРУ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ
 • Людмила Путькалець МЕДІАТИЗАЦІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • Ростислав Боришкевич ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ВЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
 • Петро Сельський УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕФОРМАЦІЇ У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
 • Анатолій Телевʼяк ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА РОЗВИТОК БІОЕТИКИ
 • Світлана Филипчук ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНАЛЬНА, ЖАНРОВА, ЗМІСТОВА СПЕЦИФІКА КОНТЕНТУ

РОЛЬ ОСОБИСТОСТЕЙ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД

 • Петро Мазур ПЕРШИЙ ПРЕСВІТЕР ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН БАПТИСТІВ ТА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛА ПЕРЕДМІРКА
 • Надія Волік ПРЕСВІТЕРІАНСЬКА «НЕЗАЛЕЖНА ГРЕЦЬКА ЦЕРКВА» В КАНАДІ: ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА БОДРУГА
 • Володимир Костишин ЗАПОЧАТКУВАННЯ БАПТИСТСЬКОГО РУХУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ: ЗНАКОВІ ОСОБИСТОСТІ
 • Назарій Петрів ДІЯЧІ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ II РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

ПРОТЕСТАНТСЬКІ ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВА: ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ

 • Анатолій Колодний ПРОТЕСТАНТИЗМ В КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ
 • Віталій Шевченко ПРОТЕСТАНТИЗМ: КІЛЬКА МІРКУВАНЬ З ПРИВОДУ 500-РІЧЧЯ
 • Ярослав Лукасік ПЯТЬ ІДЕЙ, ЯКІ КОЛИСЬ ЗМІНИЛИ СВІТ, ЧИ ЗМОЖУТЬ СЬОГОДНІ ЗМІНИТИ УКРАЇНУ?
 • Говард Біддулф РОЛЬ ЦЕРКВИ ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ В ПРОЦЕСІ УТВЕРДЖЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАНЬ В УКРАЇНІ
 • В’ячеслав Горпинчук УКРАЇНСЬКЕ ЛЮТЕРАНСТВО ЯК СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РЕФОРМАЦІЇ
 • Ангеліна Ангелова ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ СИСТЕМИ ОПІКИ НАД ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ
 • Степан Костюк МАТЕРІАЛИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

ПРО НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ: ГРУПА «РІДКІСНІ КНИГИ»

 • Михайло Бабій, Людмила Филипович РЕФОРМАЦІЯ І ПРИНЦИП СВОБОДИ СОВІСТІ
 • Павло Павленко «РУССКИЙ МИР» ПО-ПРОТЕСТАНТСЬКИ (ЄВРАЗІЙСЬКА ІДЕОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОТЕСТАНТИЗМІ)
 • Олег Шепетяк МЕСІАНСЬКЕ ЄВРЕЙСТВО У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ РЕФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ

 • Микола Шкрібляк СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ТЛО ФОРМУВАННЯ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ І БОГОСЛОВСЬКИХ ПОГЛЯДІВ МАРТІНА ЛЮТЕРА
 • Raymond W. Hardy WHY GOD ALLOWS PEOPLE GO TO HELL: PROTESTANT POINT OF VIEW
 • Михайло Ревуцький ФІЛОСОФІЯ І ТЕОЛОГІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ
 • Наталія Морська ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПРАВ
 • Галина Груць СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ І ЗНАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС
 • Семен Абрамович БІБЛІЙНИЙ ПОГЛЯД НАОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОСНОВА ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ ІКОНИ
 • Володимир Пержун ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА М. ВЕБЕРА
 • Галина Поперечна В. КАРПОВ ПРО ЗВ’ЯЗОК ПРОТЕСТАНТИЗМУ ТА НІМЕЦЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • Ростислав Радчук ВПЛИВ БІБЛІЙНИХ ПРИНЦИПІВ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї
 • Петро Радчук МІСІЯ ЦЕРКВИАНАЛІЗ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Ольга Спис ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ПІСЕННОГО СЛУЖІННЯ В СУЧАСНИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКВАХ
 • Леся Костюк СІМЕЙНИЙ УКЛАД ТА ОБРЯДОВІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 • Олена Проців, Ігор Гаврищак ТОМАС МЮНЦЕР ЯК ІДЕОЛОГ ТА ІДЕЙНИЙ НАТХНЕННИК АНАБАПТИЗМУ: ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПОШУКИ ТА ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА
 • Ганна Трегуб БАПТИСТСЬКЕ БАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВІД ЛОЗАННСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ – ДО «ТЕОЛОГІЇ МАЙДАНУ»
 • Павло Шевчук КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮТЕРАНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

ДЕРЖАВА – ЦЕРКВА – ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ ВЗАЄМОДІЇ

 • Василь Балух РЕФОРМАЦІЯ: СТРЕС ЧИ ПРОГРЕС?
 • Михайло Черенков ПРОТЕСТАНТИЗМ І «СХІДНА РЕФОРМАЦІЯ»
 • Ганна Кулагіна-Стадніченко ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПАРАДИГМ ЗА ЧАСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 • Олег Саган ТЕОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЗРОСТАННЯ ГРОМАД ЦЕРКВИ ХВЄ В ДОБУ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • Вікторія Бокоч УКРАЇНСЬКІ ПРОТЕСТАНТИ В РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
 • Богдан Галюк ЕТНОС І МІЖКУЛЬТУРНІ ВІДНОСИНИ: ПРОТЕСТАНТСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
 • Вікторія Гриценко, Валерія Чорнобай СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ
 • Петро Сабашевський МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ТА ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД: БОГОСЛОВСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
 • Марія Чікарькова РЕФОРМА ГЕНРІХА VIIIВ КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ КОРОЛІВСЬКОЇ ВЛАДИ

НАШІ АВТОРИ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

https://simba.cilacapkab.go.id/assets/depo-10k/https://simba.cilacapkab.go.id/api/demo/https://simba.cilacapkab.go.id/api/https://sim.stidar.ac.id/img/https://sim.stidar.ac.id/sweet-bonanza/https://sim.stidar.ac.id/slot-anti-rungkad/https://kuesioner.instidla.ac.id/akun-pro-platinum/https://lpm.instidla.ac.id/lucky-neko/https://ijabr.polban.ac.id/mpo/https://ijabr.polban.ac.id/idn/https://kuesioner.instidla.ac.id/wild-bandito/http://kwitansi.instidla.ac.id/demo-lucky-neko/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/slot-garansi-kekalahanhttps://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/slot-kamboja/https://perdami.or.id/wp-includes/zeus-slot/https://perdami.or.id/wp-content/slot-kamboja/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/mposlot/http://kwitansi.instidla.ac.id/slot-garansi-kekalahan/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/idnslot/https://bundamediagrup.co.id/wp-includes/idn/http://103.165.243.97/doc/maxwin-slot/http://103.165.243.97/doc/sv388/https://bundamediagrup.co.id/akun/demo/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/slot-resmi/https://bundamediagrup.co.id/wp-content/akun-pro-kamboja/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/toto-slothttp://103.165.243.97/doc/sign/https://ijabr.polban.ac.id/api/https://ijabr.polban.ac.id/-/pulsa/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/jp-thailand/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/sthai/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/-/stoto/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/server-kamboja/https://alwasilahlilhasanah.ac.id/starlight-princess-1000/https://www.remap.ugto.mx/pages/slot-luar-negeri-winrate-tertinggi/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-dana/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/public/images/qrcode/slot-deposit-pulsa/https://waper.serdangbedagaikab.go.id/storage/framework/https://wbs.klaten.go.id/public/assets/http://103.165.243.97/doc/thailand/https://appv2.tanahlautkab.go.id/easy-win/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/unsign/https://csr.katingankab.go.id/asset/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/zeus/https://appv2.tanahlautkab.go.id/doc/persyaratan/https://tpid.katingankab.go.id/images/https://kuesioner.instidla.ac.id/asset/http://kwitansi.instidla.ac.id/database/http://lms.instidla.ac.id/backup/https://lpm.instidla.ac.id/wp-includes/block-patterns/http://mutu.instidla.ac.id/app/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/kantah/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/slot-depo-10k/https://ijabr.polban.ac.id/classes/slot-gacor-gampang-menang/https://ijabr.polban.ac.id/registry/https://ijabr.polban.ac.id/locale/https://lpm.instidla.ac.id/wp-content/uploads/https://sipirus.sukabumikab.go.id/storage/uploads/pembahas/