УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №357/2016

ПРО ВІДЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ 500-РІЧЧЯ РЕФОРМАЦІЇ

ВІТАННЯ УЧАСНИКАМ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ КОНФЕСІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ

 • о. Віталій Козак ПРОТЕСТАНТСЬКИЙ ЧИННИК У ПРОЦЕСАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З ПІДГОТОВКОЮ ТА УКЛАДЕННЯМ БЕРЕСТЕЙСЬКОГО ЦЕРКОВНОГО З’ЄДНАННЯ 1596 РОКУ
 • Петро Яроцький ЄВРОПЕЙСЬКА РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВІДГОМІН В УКРАЇНІ
 • Надія Стоколос, Руслана Шеретюк ДІЯЛЬНІСТЬ ОСЕРЕДКІВ ОРДЕНУ ПІАРІВ НА ВОЛИНІ В КІНЦІ ХVІІ – У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ СТ. ЯК ОДИН ІЗ ВИЯВІВ РЕМІНІСЦЕНЦІЇ РЕФОРМАЦІЇ
 • Микола Бармак СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ОСВОЄННЯ ТЕРЕНІВ ВОЛИНІ ПРОТЕСТАНТСЬКИМИ ГРОМАДАМИ МЕНОНІТІВ У ХІХ СТ
 • Іван Мозговий ЄВАНГЕЛЬСЬКИЙ РУХ НА СУМЩИНІ В КІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 • Олександр Ігнатуша ПРОТЕСТАНТИЗМ І ПРАВОСЛАВ’Я У КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ В УКРАЇНІ 20-Х РР. ХХ СТ
 • Ігор Репета ОКРЕМІ АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАНГЕЛЬСЬКОЇ П’ЯТИДЕСЯТНИКІВ МІСТА ТЕРНОПОЛЯ (1923–2017 РР.)
 • Андрій Кліш, Оксана Ятищук СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО РУХУ В МІЖВОЄННІЙ ГАЛИЧИНІ
 • Іван Зуляк ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ТЕЧІЙ У ТЕРНОПІЛЬСЬКОМУ ВОЄВОДСТВІ В МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД
 • Елла Бистрицька ЕКУМЕНІЧНИЙ РУХ 1940-Х РР.: ПОЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ
 • Тарас Дідух ДЕРЖАВНО-ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ГРОМАД ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ НА ТЕРИТОРІЇ ДРОГОБИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ У 1953–1958 РР.
 • Ярослав Стоцький ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕГАЛЬНИХ І НЕЛЕГАЛЬНИХ БАПТИСТСЬКИХ ГРОМАД У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1960-Х РР.
 • Володимир Кіцак РЕФОРМАЦІЯ В АНГЛІЇ В ХVІ СТ.
 • Тетяна Лахманюк ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ ФОРМУВАННЯ КОНФЕСІЙНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ТА ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ У КИТАЇ

ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ, ОСВІТИ І КУЛЬТУРИ

 • Петро Кралюк РЕФОРМАЦІЯ В ЄВРОПІ ТА УКРАЇНІ: СПІЛЬНЕ Й ВІДМІННЕ
 • Ірина Преловська ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І УСТРОЮ УКРАЇНСЬКОЇ АВТОКЕФАЛЬНОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ (1921–1930): ВПЛИВИ ПРОТЕСТАНТИЗМУ ЧИ СПРОБА РЕФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОСЛАВ’Я?
 • Віталій Докаш РЕФОРМАЦІЯ ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН: УРОКИ ІСТОРІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО СОЦІУМУ
 • Валентина Куриляк, Фелікс Понятовський ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЙНИХ ТЕЧІЙ НА РОЗВИТОК ОСВІТИ В УКРАЇНІ
 • Ольга Недавня РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ УГКЦ СЕРЕД ІНШИХ ЦЕРКОВ СУЧАСНОЇ УКРАЇНІ: ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО СУСІДСТВА
 • Людмила Штанько CУЧАСНА ПРОТЕСТАНТСЬКА ОСВІТА ЯК СПАДЩИНА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ РЕФОРМАЦІЇ
 • Вадим Зверінський ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТСЬКОГО ПРИНЦИПУ ВСЕЗАГАЛЬНОГО СВЯЩЕНСТВА НА ЕКОНОМІЧНУ СФЕРУ СУСПІЛЬНОГО ЖИТТЯ
 • Людмила Путькалець МЕДІАТИЗАЦІЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКОВ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 • Ростислав Боришкевич ПОШИРЕННЯ ЄВАНГЕЛЬСЬКОГО ВЧЕННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ
 • Петро Сельський УПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ РЕФОРМАЦІЇ У РОЗВИТОК МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ
 • Анатолій Телевʼяк ВПЛИВ ПРОТЕСТАНТИЗМУ НА РОЗВИТОК БІОЕТИКИ
 • Світлана Филипчук ТЕЛЕБАЧЕННЯ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ КОНФЕСІЙ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ФУНКЦІОНАЛЬНА, ЖАНРОВА, ЗМІСТОВА СПЕЦИФІКА КОНТЕНТУ

РОЛЬ ОСОБИСТОСТЕЙ У СТАНОВЛЕННІ ТА РОЗВИТКУ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД

 • Петро Мазур ПЕРШИЙ ПРЕСВІТЕР ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН БАПТИСТІВ ТА ХРИСТИЯН ВІРИ ЄВАГЕЛЬСЬКОЇ СЕЛА ПЕРЕДМІРКА
 • Надія Волік ПРЕСВІТЕРІАНСЬКА «НЕЗАЛЕЖНА ГРЕЦЬКА ЦЕРКВА» В КАНАДІ: ДІЯЛЬНІСТЬ ІВАНА БОДРУГА
 • Володимир Костишин ЗАПОЧАТКУВАННЯ БАПТИСТСЬКОГО РУХУ НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ: ЗНАКОВІ ОСОБИСТОСТІ
 • Назарій Петрів ДІЯЧІ ЄВАНГЕЛЬСЬКО-БАПТИСТСЬКОГО РУХУ В УКРАЇНСЬКИХ ЕТНІЧНИХ ЗЕМЛЯХ II РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

ПРОТЕСТАНТСЬКІ ЦЕРКВИ І ДЕРЖАВА: ТРАНСФОРМАЦІЯ МОДЕЛІ ВЗАЄМОДІЇ

 • Анатолій Колодний ПРОТЕСТАНТИЗМ В КОНТЕКСТІ РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ УКРАЇНИ
 • Віталій Шевченко ПРОТЕСТАНТИЗМ: КІЛЬКА МІРКУВАНЬ З ПРИВОДУ 500-РІЧЧЯ
 • Ярослав Лукасік ПЯТЬ ІДЕЙ, ЯКІ КОЛИСЬ ЗМІНИЛИ СВІТ, ЧИ ЗМОЖУТЬ СЬОГОДНІ ЗМІНИТИ УКРАЇНУ?
 • Говард Біддулф РОЛЬ ЦЕРКВИ ІСУСА ХРИСТА СВЯТИХ ОСТАННІХ ДНІВ В ПРОЦЕСІ УТВЕРДЖЕННЯ СВОБОДИ ВІРОСПОВІДАНЬ В УКРАЇНІ
 • В’ячеслав Горпинчук УКРАЇНСЬКЕ ЛЮТЕРАНСТВО ЯК СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИМІР РЕФОРМАЦІЇ
 • Ангеліна Ангелова ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА СТАНОВЛЕННЯ ЗАХІДНОЇ СИСТЕМИ ОПІКИ НАД ЛІТНІМИ ЛЮДЬМИ
 • Степан Костюк МАТЕРІАЛИ ТЕРНОПІЛЬСЬКОГО ОБЛАСНОГО КРАЄЗНАВЧОГО МУЗЕЮ

ПРО НЕТРАДИЦІЙНІ РЕЛІГІЙНІ ТЕЧІЇ: ГРУПА «РІДКІСНІ КНИГИ»

 • Михайло Бабій, Людмила Филипович РЕФОРМАЦІЯ І ПРИНЦИП СВОБОДИ СОВІСТІ
 • Павло Павленко «РУССКИЙ МИР» ПО-ПРОТЕСТАНТСЬКИ (ЄВРАЗІЙСЬКА ІДЕОЛОГІЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ПРОТЕСТАНТИЗМІ)
 • Олег Шепетяк МЕСІАНСЬКЕ ЄВРЕЙСТВО У СВІТІ ТА УКРАЇНІ

ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ РЕФОРМАЦІЇ ТА ЇЇ НАСЛІДКІВ

 • Микола Шкрібляк СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНЕ ТЛО ФОРМУВАННЯ ПРОТЕСТНИХ НАСТРОЇВ І БОГОСЛОВСЬКИХ ПОГЛЯДІВ МАРТІНА ЛЮТЕРА
 • Raymond W. Hardy WHY GOD ALLOWS PEOPLE GO TO HELL: PROTESTANT POINT OF VIEW
 • Михайло Ревуцький ФІЛОСОФІЯ І ТЕОЛОГІЯ ПРОТЕСТАНТИЗМУ
 • Наталія Морська ВПЛИВ РЕФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ ЦІННОСТІ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ ПРАВ
 • Галина Груць СПІВВІДНОШЕННЯ ВІРИ І ЗНАННЯ: ІСТОРИЧНИЙ ДИСКУРС
 • Семен Абрамович БІБЛІЙНИЙ ПОГЛЯД НАОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ОСНОВА ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ ІКОНИ
 • Володимир Пержун ПРОТЕСТАНТСЬКА ЕТИКА М. ВЕБЕРА
 • Галина Поперечна В. КАРПОВ ПРО ЗВ’ЯЗОК ПРОТЕСТАНТИЗМУ ТА НІМЕЦЬКОЇ КЛАСИЧНОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • Ростислав Радчук ВПЛИВ БІБЛІЙНИХ ПРИНЦИПІВ НА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ СУЧАСНОЇ СІМ’Ї
 • Петро Радчук МІСІЯ ЦЕРКВИАНАЛІЗ ПРОТЕСТАНТСЬКОЇ МІСІОНЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
 • Ольга Спис ОСОБЛИВОСТІ МУЗИЧНО-ПІСЕННОГО СЛУЖІННЯ В СУЧАСНИХ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКВАХ
 • Леся Костюк СІМЕЙНИЙ УКЛАД ТА ОБРЯДОВІСТЬ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
 • Олена Проців, Ігор Гаврищак ТОМАС МЮНЦЕР ЯК ІДЕОЛОГ ТА ІДЕЙНИЙ НАТХНЕННИК АНАБАПТИЗМУ: ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ПОШУКИ ТА ЛІТЕРАТУРНА СПАДЩИНА
 • Ганна Трегуб БАПТИСТСЬКЕ БАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ: ВІД ЛОЗАННСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ – ДО «ТЕОЛОГІЇ МАЙДАНУ»
 • Павло Шевчук КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛЮТЕРАНСЬКОЇ ЦЕРКВИ

ДЕРЖАВА – ЦЕРКВА – ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ ВЗАЄМОДІЇ

 • Василь Балух РЕФОРМАЦІЯ: СТРЕС ЧИ ПРОГРЕС?
 • Михайло Черенков ПРОТЕСТАНТИЗМ І «СХІДНА РЕФОРМАЦІЯ»
 • Ганна Кулагіна-Стадніченко ТРАНСФОРМАЦІЯ РЕЛІГІЙНИХ ПАРАДИГМ ЗА ЧАСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
 • Олег Саган ТЕОЛОГІЧНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ЗРОСТАННЯ ГРОМАД ЦЕРКВИ ХВЄ В ДОБУ РЕЛІГІЙНОЇ СВОБОДИ НА ТЕРЕНАХ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • Вікторія Бокоч УКРАЇНСЬКІ ПРОТЕСТАНТИ В РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ
 • Богдан Галюк ЕТНОС І МІЖКУЛЬТУРНІ ВІДНОСИНИ: ПРОТЕСТАНТСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
 • Вікторія Гриценко, Валерія Чорнобай СТАВЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ДО ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯНСЬКИХ ЦЕРКОВ
 • Петро Сабашевський МІЖКОНФЕСІЙНИЙ ДІАЛОГ ПРЕДСТАВНИКІВ ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ТА ПРАВОСЛАВНИХ ГРОМАД: БОГОСЛОВСЬКА ПЕРСПЕКТИВА
 • Марія Чікарькова РЕФОРМА ГЕНРІХА VIIIВ КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ІДЕЇ ДЕСАКРАЛІЗАЦІЇ КОРОЛІВСЬКОЇ ВЛАДИ

НАШІ АВТОРИ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.

https://ejournal.unisi.ac.id/paito-sdy/https://www2.faac.unesp.br/pluris/togel-kamboja/https://jipt.ppj.unp.ac.id/akun-pro-rusia/http://185.35.ifastnet.com/luciaone/http://185.35.ifastnet.com/pgslots/https://stisnu-aceh.ac.id/slot-deposit-gopay-dan-ovo/https://stie-assholeh.ac.id/ovo-slot/https://stai-alittihad.ac.id/wp-includes/slot-demo/https://sugar-rush-pragmatic.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://aztec-gems.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://euangelion.iakntarutung.ac.id/docs/slot-server-luar/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/slot/https://true-walletslot.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://journal.ipw.ac.id/togel-kamboja/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://journal.ipw.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/docs/https://stikesalifah.ac.id/slot-dana/https://starlight-princess-demo.azurefd.net/https://football-bet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://89football-betting.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://penerbit.undip.ac.id/public/https://slots-wallet.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://betflix-slot.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://pgslots-game.sgp1.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://gitis-ojs.tmweb.ru/pgslots/http://www.revistaintercambio.unimontes.br/1ufabet/https://umnu.ac.id/wp-includes/slot-bonus/https://mold.kubg.edu.ua/slots-online/https://karsis.smkn1blado.sch.id/img/togel-kamboja/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-demo/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/data-macau/https://sundarammedikapress.stikesbuleleng.ac.id/slot-server-luar/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-gacor/https://peternakan.umnu.ac.id/gates-of-olympus/https://peternakan.umnu.ac.id/slot-demo-pgsoft/https://peternakan.umnu.ac.id/keluaran-macau/https://peternakan.umnu.ac.id/akun-pro-kamboja/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-hk/https://macific2022.umrah.ac.id/wp-includes/data-sdy/https://stahbgk.ac.id/wp-includes/slot-luar-negeri/https://slot-bonanza-demo.sgp1.cdn.digitaloceanspaces.com/index.htmlhttps://ejournal.unisi.ac.id/slot-server-luar/https://ejournal.unisi.ac.id/data-hk/https://ejournal.unisi.ac.id/data-sgp/https://tematik.unisi.ac.id/togel-china/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/data-cambodia/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/slot-demo/https://jipt.ppj.unp.ac.id/docs/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-demo-sweet-bonanza/https://elearning.sman48-jkt.sch.id/-/slot-luar-negeri/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/locale/slot-gacor-anti-rungkad/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://jkmk.ppj.unp.ac.id/pages/akun-pro-thailand/https://slims.pradita.ac.id/images/data-hk/https://slims.pradita.ac.id/images/slot-ovo/https://rbiad.com.br/togel-kamboja/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/live22/https://universal.ac.id/wp-includes/slot-idn/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/fun88/https://sman48-jkt.sch.id/kelulusan/slot-deposit-pulsa/https://stie-assholeh.ac.id/slot-luar-negeri/https://sman48-jkt.sch.id/pengumuman/paito-sgp/https://stie-assholeh.ac.id/slot-deposit-pulsa/https://penerbit.undip.ac.id/js/https://stie-assholeh.ac.id/slot-gacor-malam-ini/https://classyfm.co.id/frontend/slot-deposit-pulsa-10-ribu-tanpa-potongan/https://stie-assholeh.ac.id/sv388/https://euangelion.iakntarutung.ac.id/akun-pro-thailand/https://jurnal.sttbmwt.ac.id/https://stie-assholeh.ac.id/judi-bola/https://fbis.unipem.ac.id/slot-demo/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/ojs/slot-demo-pg/https://zamowieniarpo.kujawsko-pomorskie.pl/https://penerbit.undip.ac.id/styles/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/slot-deposit-dana/https://pamungkas.ppj.unp.ac.id/docs/data-sdy/https://truewallet-slot.d1ekshzdxo8b3v.amplifyapp.com/