обов’язкова дисципліна у початкових і середніх навчальних закладах царської Росії. Викладався З.Б. священослужителем, який виховував учнів в дусі православ’я. Складовими частинами З.Б. були катехизис, церковні молитви, священна історія, основи богослужіння тощо. Після відділення відповідними декретами радянської влади школи від церкви викладання З.Б. у загальноосвітніх закладах було відмінено. Сучасні спроби декого з політич., церков., освітян. діячів ввести викладання З.Б. в деяких школах суперечить законам України про світськість освіти. В широкому значенні З.Б. називають будь-яке реліг. вчення, що визначає спосіб життя віруючого. Филипович Людмила

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.