конституційно-правовий принцип, що стверджує світський характер державної системи освіти та виховання, незалежність її від реліг. організацій. У державних навчально-виховних закладах не дозволяється викладання будь-яких реліг. віровчень, активна участь священнослужителів у навчально-виховному процесі. В державних навчальних закладах може здійснюватись лише релігієзнавча освіта, без цільового формування певного ставлення до релігії. Реліг. навчання і виховання має здійснюватися приватно, в духовних навчальних закладах, школах, гуртках, групах, які створюються реліг. організаціями. В.ш. від ц. – одна з важливих гарантій свободи совісті. Принцип В.ш. від ц. зафіксовано в Конституції України (ст. 50), Законі України “Про свободу совісті та релігійні організації” (ст. 6). Бабій Михайло

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.