менша за чисельністю послідовників течія в баптизмі. Перша громада З.б. виникла на початку 17 ст. в Англії. З.б. у своєму вченні спираються на сформульоване голандським реформатором 17 ст. Я.Армінієм поняття про свободу волі (через це З.б. ще було названо баптистами свободної волі). Згідно поглядів З.б., Христос своєю мученицькою смертю спокутував гріхи всіх людей, а не тільки визначених до спасіння. Таким чином, З.б. переконані в спасінні всіх, хто повірив у Христа. З.б. дотримуються практики вільного причастя , допускаючи до нього і не хрещених по вірі християн. На подібних позиціях стояв один з родоначальників баптизму в Англії Д. Сміт. Віровчення З.б. сприйняв Всеросійський союз євангельських християн, громади яких діяли і в Україні. Косуха Петро

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.