основний правовий документ, який визначає право громадян України на свободу совісті, правові гарантії і можливості його реалізації, а також регулює в Україні відносини держави і релігійних об’єднань. З. прийнятий Верховною Радою України 23 квітня 1991. Він визначив обов’язки держави щодо релігійних організацій і останніх – перед державою і суспільством. В Україні церква відокремлена від держави. Державна система освіти відокремлена від церкви (релігійних організацій), має світськ. характер. Кожному громадянину гарантоване право на свободу совісті, яка включає насамперед світоглядний і конфесійний плюралізм, вільну відправу релігійного культу і право поширення своїх релігійних або атеїстичних переконань. Згідно З. батьки одержують можливість виховувати своїх дітей відповідно до своїх власних світоглядних переконань і характеру ставлення до релігії. Громадиня України мають рівні права у всіх галузях економічного, релігійного, соціального і культурного життя незалежно від їх ставлення до релігії. Усі релігійні віросповідання та релігійні організації є рівними перед законом. Здійснення свободи совісті підлягає лише тим обмеженням, які необхідні для охорони громадської безпеки та порядку, життя, здоров’я і моралі, а також інших прав і свобод громадян. Нова правова регламентація діяльності в Україні релігійних організацій, ствердження державою необхідних матеріальних і соціальних умов для функціонування, демократизація сфери церковно-державних відносин зумовили значні зміни ставлення релігійних організацій до влади. Колодний Анатолій

You may also like

Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин та основні напрямки співпраці (до 100-річчя Національної Академії наук України)
0

Колодний Анатолій Филипович Людмила Відділення релігієзнавства ІФ НАН України і державні органи влади у сфері релігії: історія взаємин ...
Read More
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
РЕЛІГІЯ У ЇЇ СКЛАДОВИХ І ПРОЦЕСАХ ЇХ ОСУЧАСНЕННЯ
0

Вступ Від усталеності до сучасних трансформацій релігійного комплексу (А.Колодний). Глава І Віроповчальний елемент релігійного феномену в особливостях його конфесійного різноманіття ...
Read More
Міжнародна діяльність українських релігієзнавців
0

Л.Филипович Міжнародна діяльність українських релігієзнавців Анотація: Стаття написана на основі звіту, який підготували співробітники Відділення релігієзнавства за 2013-2017 рр., ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.