національно-реліг. громадські організації правосл. міщан в Україні в Білорусі, які виникли в 16 ст. Хоча братські громади й створювалися при церквах, але функції їх не були лише релігійними. Б.ц. захищали інтереси україн. населення, мали свою власність, яку використовували для надання матеріальної допомоги своїм членам. При Б.ц. існували видавництва, школи, шпиталі. Лише Львівське Б.ц. з 1585 по 1722 рр. видало 32 237 букварів, 500 граматик, багато інших книг. Ідеологи братського руху критикували тих правосл. ієрархів, які претендували на необмежену владу в церкві і зрадили звичаї, мову, віру, політичні орієнтації свого народу. Є багато спільного, що зближувало діячів братського руху й ідеологів західноєвропейської Реформації. Це критика пануючої церкви і кліру, допуск до проповідн. діяльності, а інколи й до здійснення пастирських функцій світських людей, прагнення звільнитися від опіки церковних ієрархів. Як і західноєвропейські реформатори, діячі братств перекладали Біблію, праці ранніх отців церкви на національні мови, вільно витлумачуючи біблійні тексти. Вони також мріяли про відродження церкви апостольських часів. Б.ц. брали активну участь у борьбі україн. народу проти національно-релігійного і соціального гніту з боку польської шляхти і катол. церкви. Б.ц. прагнули перетворити правосл. церкву у знаряддя зміцнення своїх соціально-політ. позицій в суспільстві. Значну роль у цьому відіграли Київське, Львівське, Луцьке, Городоцьке Б. З другої пол. 16 і в 18 ст.ст. Б.ц. діяли в більшості міст і сіл Галичини, Волині, Придніпров’я. Якщо в 18 ст. суспільно-політич. діяльність Б. занепадала, то в 19 ст. вони вже повністю відійшли від проблем суспільно-політ. й культурн. життя україн. народу. В В кін.19-поч.20 ст.ст. деякі діячі православ’я створили клерик. організації, які, окрім назви, нічого спільного з колишніми Б. не мали. Нині в Україні відновлюється діяльність православних братств. Зокрема, це братство ім.Андрія Первозваного, братство Кирила і Мефодія та ін. Братства ім.Андрія Первозванного відіграло значну роль в утвердженні ідеї православної автокекефальності в Україні. Колодний Анатолій

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.