організований процес виховного впливу, зорієнтований на виховання в реципієнта науково обгрунтованих поглядів на природу і сутність релігії, її історію, конфесійну диференційованість. Р.в. покликане також формувати світоглядну і конфесійну толерантність, дати знання принципів свободи сумління, виробити установку на пізнання дійсної суті релігійного феномену, його функціональності, свідоме,а не упереджено зорієнтоване користання своїми світоглядними переконаннями у своїх стосунках з іншими людьми, в оцінках ролі релігій як в історії суспільства, так і практиці повсякденного співжиття. Суб”єктами Р.в. можуть бути просвітницькі товариства, освітні установи, науковці-релігієзнавці. Р.в. важливе в плані долання тих міжконфесійних конфліктов, які тривожать суспільне життя України. Формами Р.в. можуть бути лекція, тематичні вечори, вечори-зустрічі послідовників різних конфесій, круглі столи науковців-релігієзнавців тощо. Основні принципи Р.в. – об”єктивність, історизм, толерантність, компетентність, позаконфесійність, доступність, мобільність. Колодний Анатолій.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.