відносно самостійні шари інтелектуального елемента релігійної свідомості – буденний і теоретичний. Основою розпізнання цих рівнів є різноякісна роль чуттєвого і раціонального у формуванні образів надприродного та уявлень про зв’язки між ним і зовнішнім світом. Буденний Р.р.с. – емпірична форма зв’язку чуттєвого і раціонального, основний зміст його образів та уявлень становлять безпосередні дані, конкретні факти і співвідношення, осягнені мисленням завнішньо, а не за сутністю. Тому тут істотне і неістотне, необхідне і випадкове є поверхнево сприйманими, суміжними, а не внутрішньо розпізнаними. Такі уявлення маси віруючих про душу, творення світу тощо. Буденному Р.р.с. притаманні чуттєва наочність та емоційна насиченість. На теоретичному Р.р.с. основний зміст образів і уявлень визначається результатами раціональної обробки чуттєвих даних – їх аналізом і синтезом, засобами абстрагування та узагальнення і т.п. Тут мислення є не лише формою виразу чуттєвого досвіду, а й засобом набуття такого змісту, який безпосередньо не випливає з даних спостереження. Такими є, зокр., богословсько-філософські вчення про Логос, божественну еманацію, теодіцею, промисління боже, про безсмертя душі як преформоване буття тощо. Релігія виникає й тривалий час існує у формі буденного світорозуміння, теоретичної форми її уявлення набирають з відокремленням розумової праці від фізичної. Лобовик Борис

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.