сукупність найзагальніших поглядів на світ у світлі його реліг. світосприймання, його будову, походження, розвиток і місце людини в ньому. Р.к.с. – важливий елемент реліг. світогляду. Хоч вона й притаманна всім релігяім, проте в деталях Р.к.с. розроблена в таких розвинутих реліг. системах, як іуд., христ., ісл. Але кожна релігія пропонує свою К.с.р., своє бачення світу. Є відмінності навіть між конфесійними підходами в христ-ві. Серед елементів К.с.р.: визнання існування двох світів (потустороннього і посюстороннього); творення феноменального світу ex nihilo; цей світ обмежений простором і часом з одного боку, з іншого – розвиток його залежить від надприродних сил, які втручаються в хід земних подій; життя виникає в рез-ті творіння як вияв волі Бога; людина не може впливати на зміни в природі, тим самим втручатись в “справи господні”. В Р.к.с. світ поділяється на природний і надприродний, земний і небесний при абсолютному пануванні останнього над першим. Основна функція неба полягає в тому, що воно є обителлю надприродних істот на чолі з Богом, а також душ праведників. У названих релігіях світ має трирядну будову (небо, Земля, пекло). Р.к.с. антропоцентрична, оскільки розглядає людину вінцем божого творіння, а все існуюче – для нього створеним. Характерними рисами Р.к.с. є креаціонізм і єсхатологія. Християнська картина світу об”єднала в собі біблійні уявлення, космологічні елементи грецької філософії, деякі положеня природничо-наукових уявлень давнини, які увійшли в геоцентричну систему Птолемея. Сучасні наукові дані про світ спонукають богословів по-новому витлумачувати різні елементи традиційної Р.к.с. Филипович Людмила. Сарапін Олександр

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.