взаємопов’язаний і взаємозумовлений процес відновлення релігійного і національного життя у різних його проявах і формах. Зв’язок конфесійних і етнічних елементів властивий багатьом народам, у т. ч. й українському. Роль релігії, церкви у розвитку етнонаціональних процесів в Україні у різні історичні періоди була неоднаковою: національно орієнтовані релігійні організації, духовенство, віруючі сприяли становленню, розвитку та збереженню українського етносу, а антинаціонально – перешкоджали йому. В історії України національне і релігійне відродження, як правило, співпадали у часі, взаємодоповнювали один одного. Національне піднесення постійно супроводжувалось релігійним ренесансом, спробами творення власних незалежних церковних структур, активною українізацією релігійно-церковної сфери. р.-н. в. спирається на традиції попередніх поколінь, але не зводиться лише до реанімації старих форм національного і релігійного життя. Воно передбачає відновлення тільки позитивного впливу конфесійних чинників на національну культуру, мову, народні звичаї, обряди. Стихійність Р.-н. в. може мати побічні негативні прояви: надмірну заполітизованість національної і релігійної сфер, спалахи міжконфесійної і міжнаціональної нетерпимості, появу релігійних організацій, діяльність яких шкодить інтересам суспільства, здоров’ю громадян тощо. Важливою умовою релігійно-національного відродження є зростання уваги до нього з боку державних органів, політичних, громадських організацій. Шуба Олексій

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.