дві відмінні форми осягнення феномену релігії. Р. і в академічній, і в богословській своїй формі на відміну від Т. не визнає усталеності знань, елемент віри присутній в ньому як принцип, а не інструмент пізнання. Всі положення Р. мають одержати обов”язково емпіричне підтвердження, теоретичну обгрунтованість. Т. замикається сферою Св. Письма. Вона не виходить за межі слова про Бога і Божого слова. Р. ж вивчає релігію як багатофункціональний феномен і в контексті цього акцентує увагу на Св. Письма. Академічне Р. не є конфесійно зорієнтованим. Враховуючи індивідуальні відмінності різних релігій, воно досліджує їх як однорідні явища. Якщо Р. зорієнтоване на дослідження релігії як вияву визначення людиною свого місця у світі, то Т. зорієнтована на надприродній світ, форми вияву ним своєї реальності і функціональності щодо світу взагалі і людини зокрема. Якщо Р. покликане давати знання про релігію, то Т. покликана утверджувати релігію, пристосовувати її до суспільних змін. В Р. можуть існувати різні точки зору з тієї чи іншої проблеми, багатоманіття шкіл і течій, в Т. не допускається вихід за відповідні догматичні установки, існує підпорядкованість теологів у їх судженнях Церкві. Богословське Р. Зближує з Т. визнання буття Бога, світу надприроднього в певній конфесійній окресленості, розв”язання всіх своїх проблем з позицій реліг. світорозуміння. Колодний Анатолій

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

You may also like

РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
РЕЛІГІЙНІ ІДЕНТИЧНОСТІ В ЇХ СУТНОСТІ І КОНФЕСІЙНИХ ВИЯВАХ: український контекст
0

ВСТУП (Л. Филипович) Частина 1. РЕЛІГІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ В ЇЇ РЕЛІГІЄЗНАВЧОМУ ОСМИСЛЕННІ Розділ перший. РЕЛІГІЙНА ТА КОНФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНОСТІ: СПІВВІДНОШЕННЯ ...
Read More

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.

Дякуємо!

Тепер редактори знають.